User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_12

FJB 12

(10. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-25.9. ústup na Białou
8.-10.10. boje u Javorniku Polskeho
11.10. obsazení Jaroslavi
14.-28.10. boje na Sanu
počátek listopadu ústup do Karpat
21.-23.11. boje u Żmigrodu
24.11.-2.12. boje u Krempne a ústup k Bardejovu
1.-13.12. útok do týla ruských armáda v bitvě u Limanowe
13.-17.12. pronásledování po bitvě u Limanowe
18.-20.12. boje u Ryglic
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči
25.-27.12. ústup na úpatí Karpat
28.-31.12. boje u Gorlic

1915

2.2.-17.3. boje jižně od Gorlic
2.-8.5. průlom u Gorlic
12.5. boje severně od Rzeszówa
18.5.-27.5. boje na předmostí Sanu u Sieniawy
12.-15.6. průlom u Moscisk-Lubaczówa
16.-19.6. bitva u Grodku-Magierowa
20.-22.6. boje u Osuch
26.-28.6. postup na Tomaszów
1.-10.7. druhá bitva u Kraśniku
16.-18.7. útok podlé Bystrzyce
19.-28.7. bitva u Chodelu
29.7.-1.8. obsazení Lublinu
2.-4.8. boje mezi Vislou a Bugem
5.-8.8. bitva u Lubartowa
8.-11.8. boje u Ostrowa

(12.8. přesun k 1. armádě)

12.-17.8. postup na Brest Litevský
19.-26.8. postup na Kovel
26.8.-13.9. ofenziva na Volyni
13.-24.9. ruská protiofenziva na Luck
23.-28.9. druhá ofenziva na Rovno
7.10. boj u Ujezdcy
16.10.-14.11. bitva u Czartoryjsku
od listopadu statická fronta u Lucku

1916

(březen přesun do Tyrolska, italská fronta; zde v 6. pěší divizi)

15.-25.6. bitva u Folgaria-Lavarone
27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera
16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí

(8.-10.8. přesun na sočskou frontu, zde v 57. pěší divizi)

do 16.8. konec šesté bitvy na Soči

(24.-26.9. přesun do Sedmihradska, rumunská fronta; zde pod německou 301. divizí a Alpenkorps)

do 9.10. vyhnání rumunských sil ze Sedmihradska

(od 16.10. v nové 73. pěší divizi)

23.10.-25.11. boje podél řeky Alt
1.-6.12. postup do Malého Valašska
7.-14.12. pronásledování do Buzeu
22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat

1917

6.1. boj u Odobesci

(v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku)

18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči
24.-27.10. průlom u Caporetta
28.10.-1.11. postup na Tagliamento
31.10. postup na Latisanu
1.11. přesun na sever
5.-10.11. pronásledování na Piavu

1918

16.1. boj na Monte Asolone
15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a u Monte Grappa
24.6.-15.7. italský protiútok na horské frontě
4.10. boj v údolí Pez
v říjnu u divize vzpoura
bojova_cesta_fjb_12.txt · Last modified: 2020/03/25 17:24 by signumbelli1914