User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

boje_na_sanu

This is an old revision of the document!


Boje na řece San v říjnu 1914

Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu

tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:

<iframe src="https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE" width="640" height="480"></iframe>

Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu

Boje u Chyrowa a Starého Samboru

Protiofenziva rusů přes San

Rakousko-uherský ústup ze střední Haliče

Prameny

Knihy o první světové válce (historiografie)

  • Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 – strana 79…, schema 22, 23, 24, … (str. 210…)
  • Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914.
boje_na_sanu.1388846918.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:32 (external edit)