User Tools

Site Tools


boje_na_sanu

Boje na řece San v říjnu 1914

Boje jižně a jihovýchodně od Přemyšlu

tady jsou pro orientaci některé body týkající se bojů jižně od Přemyšlu:

https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zT9F7-E3BM50.kMfLDPzIcxYE

Rakousko-uherské pokusy o překročení Sanu

Boje u Chyrowa a Starého Samboru

Protiofenziva rusů přes San

Rakousko-uherský ústup ze střední Haliče

Prameny

Knihy o první světové válce (historiografie)

  • Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2 – strana 79…, schema 22, 23, 24, … (str. 210…)
  • Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914.
boje_na_sanu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 by 127.0.0.1