User Tools

Site Tools


bohumil_kubista

Bohumil Kubišta

Malíř, ročník 1884. V roce 1913 vstoupil do armády, ke které získal dříve kladný vztah na základní vojenské službě, a sloužil u dělostřelectva(?) v Pule(?). Na konci války přijel na dovolenou do Prahy, tam akorát zastihl vyhlášení Československa, a o měsíc později zemřel na španělskou chřipku. Po smrti byl jako “rakušák” uměleckými institucemi nového režimu zavržen.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Kubi%C5%A1ta

bohumil_kubista.txt · Last modified: 2021/03/27 21:20 by signumbelli1914