User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády z Československa

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

strategickastudie6

Strategická studie války 1914 - 1918, část 6.

http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_6/index.html - odkaz na web Русская армия в Первой мировой войне

strategickastudie6.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)