User Tools

Site Tools


narodnosti_mapy

This is an old revision of the document!


Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1855, autor Karl Freiherrn von Czoernig

Národnosti v Uhrách, rok 1880

Etnografická mapa Rakousko-Uherska z roku 1890, autor Richard Andree (1835–1912)

narodnosti_mapy.1398112754.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:39 (external edit)