User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem [2014/03/30 13:18]
signumbelli1914
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem ====== ====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem ======
 +(OULK - [[http://www.comroestudios.com/StanHanna/Vol1/FullSize/Leaflet006.jpg|příloha 6]])
 +
 Rakouská armáda začala proti Srbsku nastupovat podle plánu B, tedy v silnější sestavě a s ofenzivními záměry, nicméně během několika dní po zahájení částečné mobilizace se ukázalo, že do války vstoupí i Rusko a je tudíž potřeba přejít na plán R, který předpokládal na srbském bojišti pouze defenzivní operace. Nejvyšší velení však rozhodlo, že většina rakouských jednotek určených v případě částečné mobilizace proti Srbsku a v případě mobilizace všeobecné proti Rusku bude skutečně nejdříve převezena do Srbska, a teprve odtud následně na ruskou frontu. Výsledkem bylo to, že rakouská armáda do války proti Srbsku nastupovala v sestavě, která byla kombinací plánovaných sestav ofenzivní a defenzivní, přičemž měla blíže k oné ofenzivní Rakouská armáda začala proti Srbsku nastupovat podle plánu B, tedy v silnější sestavě a s ofenzivními záměry, nicméně během několika dní po zahájení částečné mobilizace se ukázalo, že do války vstoupí i Rusko a je tudíž potřeba přejít na plán R, který předpokládal na srbském bojišti pouze defenzivní operace. Nejvyšší velení však rozhodlo, že většina rakouských jednotek určených v případě částečné mobilizace proti Srbsku a v případě mobilizace všeobecné proti Rusku bude skutečně nejdříve převezena do Srbska, a teprve odtud následně na ruskou frontu. Výsledkem bylo to, že rakouská armáda do války proti Srbsku nastupovala v sestavě, která byla kombinací plánovaných sestav ofenzivní a defenzivní, přičemž měla blíže k oné ofenzivní
  
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)