User Tools

Site Tools


pochodove_formace_k_cizim

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pochodove_formace_k_cizim [2018/08/30 20:50]
signumbelli1914
pochodove_formace_k_cizim [2019/06/22 15:10] (current)
Line 13: Line 13:
  
 Například  v roce  1916  byl  23.  pochodový  prapor  88.  pěšího  pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94) Například  v roce  1916  byl  23.  pochodový  prapor  88.  pěšího  pluku  (Beroun) přidělen 32. pěšímu pluku (Budapešť), 94. pěšího pluku (Turnov) 38. pěšímu pluku (Kecskemét) a 98. pěšího pluku (Vysoké Mýto) 52. pěšímu pluku (Pécs, Pětikostelí). Totéž se u těchto pluků opakovalo i v případě 25. pochodových praporů. (Nedorost, 1. díl str. 94)
 +
 +Od IR 17 bylo přiděleno po jednom pochodovém praporu k IR 8, LIR 14, TKJR 3, FJB 7, IR 87 a dva a půl k GSchR 2 (Dějiny IR 17; bohužel bez udání dat, kdy se tak stalo).
pochodove_formace_k_cizim.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)