User Tools

Site Tools


doplnovani_jednotek

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
doplnovani_jednotek [2022/11/15 22:23] – [XIX. pochodové prapory (únor/duben 1916)] signumbelli1914doplnovani_jednotek [2022/11/15 22:24] (current) – [XXI. pochodové prapory (květen)] signumbelli1914
Line 249: Line 249:
 ^TKJR 1|  |  15.5.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 16.5. transport na severní bojiště| ^TKJR 1|  |  15.5.1916((deník EBaonu TKJR, Tyroler archiv))|  |  plus 16.5. transport na severní bojiště|
 ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))| ^LIR 13|  ---|  ---|  ---|  nebyl vypraven((Zeměbranci z Hané...))|
 +^LIR 14|  ---|  ---|  29.5.1916((Kasalý: Paměti))|  označuje ho jako XIX.|
 ===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) ===== ===== XXII. pochodové prapory (červen 1916) =====
 Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916. Měly být připraveny k odchodu k 15.6.1916.
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: 2022/11/15 22:24 by signumbelli1914