User Tools

Site Tools


civilni_ztraty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

civilni_ztraty [2018/05/08 19:51]
civilni_ztraty [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Úmrtí vyhladověním v Německu v důsledku spojenecké blokády ======
 +^ Rok     ^ mrtví za rok       ^ mrtví denně  ^
 +| 1915   | 88 232   | 241  |
 +| 1916   | 121 114   | 331  |
 +| 1917   | 259 000   | 712  |
 +| 1918   | 293 760   | 802  |
 +| celkem | 762 106  |   |
 +
 +Ztráty civilního obyvatelstva způsobené spojeneckým bombardováním za druhé světové války jsou odhadovány na přibližně 800 000.
 +
 +//Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1, strana 346//
 +
 +====== Demografický obraz zemí Koruny české ======
 +
 +[[http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demograficky_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_valky_v_publikaci_csu|Demografický obraz zemí Koruny české za první světové války v publikaci ČSÚ]]
 +
 +[[http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/p/4016-05|Přirozená měna obyvatelstva v zemích Koruny české v letech 1. světové války 1914 až 1918]]