User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_92

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_92 [2020/03/22 19:46]
signumbelli1914 [IR 92 - odloučený prapor (II. prapor)]
bojova_cesta_ir_92 [2020/03/22 19:56] (current)
signumbelli1914 [IR 92 - odloučený prapor (II. prapor)]
Line 65: Line 65:
  
 === 1915 === === 1915 ===
-== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==+== leden-červen nečinná fronta na Sávě ==
 (od května v 61. divizi) (od května v 61. divizi)
  
-(od října nezávislá brigáda)+(5.-18.7. přesun na sočskou frontu, italské bojiště) 
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči == 
 +(18.-23.10. přesun do Srbska, zde jako nezávislá brigáda, balkánské bojiště) 
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska == 
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy == 
 +== prosinec boje na hranicích Černé Hory ==
  
 === 1916 === === 1916 ===
-(od února v 59. divizi) +== leden dobytí Černé Hory == 
 +(v únoru přesun do Tyrolska, zde v 59. divizi, italské bojiště
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone == 
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 (od června v 57. divizi) (od června v 57. divizi)
- +== 16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí == 
-(od října v 73. divizi)+== 21.-27.7. boje v údolí Fleims == 
 +(v říjnu přesun na rumunskou frontu, zde v 73. divizi)
 == 23.10.-25.11. boje podél řeky Alt == == 23.10.-25.11. boje podél řeky Alt ==
 == 1.-6.12. postup do Malého Valašska == == 1.-6.12. postup do Malého Valašska ==
Line 83: Line 91:
 === 1917 === === 1917 ===
 == 6.1. boj u Odobesci == == 6.1. boj u Odobesci ==
-(od jara 179. pěší brigáda v 90. divizi)+(na jaře přesun k 179. pěší brigádě v 90. divizi, italské bojiště)
 == celý rok statická fronta v Tyrolsku, bez větších akcí == == celý rok statická fronta v Tyrolsku, bez větších akcí ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_137|137. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_92.txt · Last modified: 2020/03/22 19:56 by signumbelli1914