User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_81

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_ir_81 [2020/03/14 19:23]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_ir_81 [2022/01/13 13:00] (current)
signumbelli1914 [IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor)]
Line 1: Line 1:
 ====== IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor) ====== ====== IR 81 - pluk (I., II. a III. prapor) ======
 +[[https://velkavalka.info/projekty/Verlustlisten/verlustlisten_boje_pluku.php?pluk=3325|Kompletní seznam ztrát s místy a daty bojů]]
  
 +=== 1914 ===
 +(4. pěší divize, ruská fronta)
 +== 26.8.-2.9. bitva u Komarówa ==
 +  * Bodaczow, Stary Zamość
 +== 4.-11.9. boje v týlu 4. armády ==
 +== 12.-25.9. ústup na Białou ==
 +== 4.-11.10. postup zpět na San ==
 +  * Medynia Głogowska
 +== 14.10.-2.11. boje na Sanu ==
 +== 16.-30.11. boje u Krakówa ==
 +  * Parkoszowice, Morsko
 +(Kombinovaná brigáda Reymann)
 +== 14.-19.12. postup po bitvě u Limanowe ==
 +(43. pěší divize)
 +== 20.12.-31.12. boje pod Tarnówem ==
 +  * Szczepanowice, Pleśna, Janowice
  
 +=== 1915 ===
 +== 1.1.-31.1. statické pozice pod Tarnówem ==
 +  * Janowice
 +
 +(Kombinovaná brigáda Bolzano)
 +== 3.-18.2. ruská ofenziva v Karpatech ==
 +  * 3.-7.2. Bystrá, Varechovce, Roškovce
 +  * 16.-18.2. Varechovce
 +  * 19.2.-20.3. statické pozice u Roškovců
 +
 +== 21.3.-4.4. Velikonoční bitva v Karpatech ==
 +  * 21.3.-4.4. boje nad Výravou
 +
 +== 2.-8.5. Postup po gorlickém průlomu ==
 +  * Dukelský průsmyk
 +
 +(přesun k Německé Jižní armádě, 8.-12.5.)
 +
 +== 26.5.-2.6. dobytí Stryje ==
 +== 5.-15.6. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru ==
 +== 23.-28.6. bitva u Bukaczowce-Bobrky ==  
 +== 29.6.-2.7. bitva na Gnilé Lipě ==
 +== 2.-5.7. pronásledování na Zlatou Lipu ==
 +== 14.-19.7. boje na Dněstru ==
 +== 26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči ==
 +== 6.-12.9. bitva na Serethu ==
 +== 14.-15.9. boj u Burkaniva ==
 +(brigáda Bolzano přejmenována na 132. brigádu)
 +== 31.10. boj u Siemikowic ==
 +== 27.12.-26.1. Novoroční bitva ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== říjen 1915 - červen 1916 statická fronta na Strypě ==
 +  * Burkaniv, Zolotniki
 +== 13.-27.8. boje Brusilovovy ofenzivy ==
 +== okolo 5.10. boje u Berežan ==
 +  * Šybalin, Potutory
 +== do března 1917 statické boje u Berežan ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== březen-červen statické pozice u Koniuch ==
 +== 29.6-1.7. bitva u Zborova ==
 +  * Koniuchy
 +== 22.-29.7. pronásledování ruských sil ke Zbruči ==
 +== 29.7.-polovina srpna boje u Zbrzyze ==
 +(září přesun na italskou frontu, několik provizorních uskupení)
 +== prosinec-leden zimní boje v Alpách ==
 +  * Monte Meletta
 +
 +=== 1918 ===
 +== leden-únor zimní boje v Alpách ==
 +  * Monte Sisemol
 +== březen v týlu ==
 +== duben-květen statická fronta v Alpách ==
 +  * Monte Rosso
 +(6. pěší divize)
 +== 15.-19.6. boje na Planině Sedmi obcí ==
 +== 24.6.-15.7. italské protiútoky na Planině Sedmi obcí ==
 +== 10.8., 10.9., 25.10. boje u Asiaga ==
 ====== IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor) ====== ====== IR 81 - odloučený prapor (IV. prapor) ======
 +(6. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +[[https://velkavalka.info/projekty/Verlustlisten/verlustlisten_boje_praporu.php?pluk=3325|Kompletní seznam ztrát s místy a daty bojů]]
 +
 +=== 1914 ===
 +(v 18. divizi)
 +== 20.-22.8. boje u Priboje ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +== 18.-30.10. bitva na Romanja Planině ==
 +(od října v Kombinované divizi Goiginger)
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==
 +(od března v 59. divizi)
 +
 +(od května v 57. divizi)
 +
 +(15.-21.5. přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-22.6. rozvinutí a první boje u moře ==
 +== 18.7.-10.8. druhá bitva na Soči ==
 +(září přesun do Syrmie, balkánské bojiště)
 +== 29.9.-5.10. příprava na překročení Dunaje a Sávy ==
 +== 6.-11.10. dobytí Bělehradu ==
 +== 12.-17.10. boje jižně od Bělehradu ==
 +== 18.10.-6.11. postup do centrálního Srbska ==
 +== 6.-24.11. boje jižně od Moravy ==
 +== konce prosince zahájení tažení proti Černé Hoře ==
 +
 +=== 1916 ===
 +== leden dobytí Černé Hory ==
 +(únor přesun do Tyrolska, italské bojiště)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 +(od června v 59. divizi)
 +
 +(na konci června přesun do východní Haliče)
 +== 3.-4.7. v záloze u Delatynu ==
 +== 4.-6.7. druhá fáze bitvy u Kolomeje ==
 +== 28.7.-8.8. boje v Karpatech ==
 +== 7.-12.8. boje u Stanislavova ==
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva ==
 +== 5.-6.11. boje u Kirlibaby ==
 +== 28.11. boj mezi Botosul a Capul ==
 +
 +=== 1917 ===
 +== v zimě lokální boje u Kirlibaby ==
 +== 24.-30.7. postup do Moldávie ==
 +== konec července - polovina srpna postup do Bukoviny ==
 +== 14.-18.8. útoky přes hranice Bukoviny ==
 +== druhá polovina srpna a počátek října boje u výšiny Ciota ==
  
 +(od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_108|108. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_81.1584210184.txt.gz · Last modified: 2020/03/14 19:23 by signumbelli1914