User Tools

Site Tools


bojova_cesta_ir_35

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
bojova_cesta_ir_35 [2020/03/22 12:18]
signumbelli1914
bojova_cesta_ir_35 [2020/03/22 17:11] (current)
signumbelli1914 [IR 35 - odloučený prapor (III. prapor)]
Line 48: Line 48:
 ====== IR 35 - odloučený prapor (III. prapor) ====== ====== IR 35 - odloučený prapor (III. prapor) ======
 (8. horská brigáda, srbské bojiště) (8. horská brigáda, srbské bojiště)
 +
 +=== 1914 ===
 +(v 18. divizi)
 +== 20.-22.8. boje u Priboje ==
 +== 6.9.-4.10. bitva na Drině ==
 +== 18.-30.10. bitva na Romanja Planině ==
 +== 24.10.-15.11. ofenziva na Valjevo ==
 +== 16.-28.11. bitva na Kolubaře a Ljigu ==
 +== 29.11.-15.12. porážka v Srbsku a ústup ze země ==
 +
 +=== 1915 ===
 +(v 1. divizi)
 +== leden-květen nečinná fronta na Sávě ==
 +(květen přesun na sočskou frontu, italské bojiště)
 +== 23.5.-4.6. rozvinutí a první boje u pobřeží ==
 +== 12.-20.8., 4.-5.9. a 23.10. boje u Tolminu ==
 +== 18.3. boj u Ciginj ==
 +(konec března přesun do Tyrolska)
 +== 15.-26.5. bitva u Folgaria-Lavarone ==
 +== 27.5.-16.6. bitva u Asiaga-Arsiera ==
 +== 16.6.-24.7. italská protiofenziva na Planině Sedmi obcí ==
 +(8.-10.8. přesun na sočskou frontu)
 +== 8.-16.8. konec šesté bitvy na Soči ==
 +(začátek října přesun do Transylvánie, rumunské bojiště)
 +== do 9.10. vyhnání rumunských sil z Transylvánie ==
 +== 14.10.-23.11. průlom přes průsmyky u Brašova ==
 +== 26.11.-6.12. postup do Malého Valašska ==
 +== 7.-4.12. pronásledování k Buzeu ==
 +== 22.-28.12. bitva u Romnicu-Sarat ==
 +
 +=== 1917 ===
 +(přesun do sektoru Haromszek)
 +== 14.-17.1. a 29.1. boje v údolí Casinu ==
 +(od února v 71. divizi)
 +== únor-červenec statická fronta v Karpatech ==
 +== 22.-29.7. rusko-rumunská letní ofenziva ==
 +== 8.-13.8. bitva v oblasti Oitoz ==
 +== 14.-28.8. boje na přístupech do západního Moldavska ==
 +== 9.9. boj u D. Cosna ==
 +== 18.9. boje u Lesuntului ==
  
 (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_111|111. pěšího pluku]]) (od konce roku 1917 součástí nového [[bojova_cesta_ir_111|111. pěšího pluku]])
bojova_cesta_ir_35.txt · Last modified: 2020/03/22 17:11 by signumbelli1914