User Tools

Site Tools


bojova_cesta_fjb_13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
bojova_cesta_fjb_13 [2020/03/24 19:31]
signumbelli1914 created
bojova_cesta_fjb_13 [2020/03/25 14:15]
signumbelli1914
Line 28: Line 28:
  
 === 1916 === === 1916 ===
 +== leden-květen statické pozice na Dněstru == 
 +== 4.-16.6. Brusilovova ofenziva - jižní průlom == 
 +== 21.-24.6. ruský postup Bukovinou == 
 +== 24.6.-6.7 bitva u Kolomeje == 
 +== 21.-27.7. boje mezi Pruthem a Dněstrem == 
 +== 7.-10.8. bitva u Stanislavova == 
 +== 30.8.-polovina října ruská podzimní ofenziva == 
 +== listopad-červen statická fronta u Delatynu ==
  
 === 1917 === === 1917 ===
 +== 24.-30.7. postup zpět do Bukoviny == 
 +== 31.7.-5.8. znovudobytí Černovic == 
 +== srpen snaha o postup do Moldávie == 
 +== září-únor statická fronta u Černovic == 
 + 
 === 1918 === === 1918 ===
 +== březen-květen obsazování Ukrajiny == 
 +== červen-říjen okupační síly na Ukrajině == 
 +(v říjnu přesun na balkánskou frontu) 
 +== říjen-počátek listopadu ústup ze Srbska ==
bojova_cesta_fjb_13.txt · Last modified: 2020/03/25 14:15 by signumbelli1914