User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

bojova_cesta_fjb_13

This is an old revision of the document!


FJB 13

(8. pěší divize, ruské bojiště)

1914

26.8.-2.9. bitva u Komarówa
3.-6.9. ochrana týlu 4. armády
6.-11.9. bitva u Ravy Ruské
11.-26.9. ústup na Białou
4.-11.10. postup zpět na San
14.10.-2.11. boje na Sanu
16.-30.11. boje u Krakówa
1.-13.12. bitva u Limanowe
21.-24.12. ruská protiofenziva v Haliči

1915

7.-11.3. boje u Sękowe

(přesun do Karpat?) (na počátku května podřízena skupině Ljubićić, 7. armáda)

9.-20.6. ruská ofenziva na Dněstru

(od června 6. pěší divize)

5.6.-19.7. vyhnání ruských sil z jižního břehu Dněstru
26.8.-6.9. ofenziva ve východní Haliči
6.-12.9. bitva na Serethu
22.-27.10. přesun na sočskou frontu, italské bojiště
18.10.-4.11. třetí bitva na Soči
1.11.-14.12. čtvrtá bitva na Soči

(od prosince v 30. pěší divizi)

1916

1917

1918

bojova_cesta_fjb_13.1585074712.txt.gz · Last modified: 2020/03/24 19:31 by signumbelli1914