Archivní dokumenty

Primárním zdrojem k výzkumu první světové války jsou pochopitelně archivní dokumenty. Pro nás nejdůležitější se nachází ve Vojenském ústředním archivu v Praze a v Kriegsarchivu ve Vídni.

VÚA Praha

- K. u. k. 8. Korpskommando, MilKmdo
- 5. Infanterie-Truppen-Division, Geheime Aktenstücke 1914
- 5. Infanterie-Truppen-Division, Feldakten 1915
- 9. Infanterie-Truppen-Division, Abfertigungen 1914-1917
- 9. Infanterie-Truppen-Division, Feldakten 1914-1917
- 9. Infanterie-Truppen-Division, Feldakten Abschriften 1914-1915
- 10. Infanterie-Truppen-Division, Feldakten Abschriften 1914
- 19. Infanterie-Truppen-Division, Feldakten Abschriften 1915-1916
- 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, Feldakten 1914
- 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, Feldakten 1914-1915
- 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, Abfertigungen 1914-1915
- 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, 1915-1917
- 29. Infanterie-Truppen-Division, Kommando 1915 bis 1917
- 17. Infanterie-Brigade, Tagebuch 1914
- 20. Infanterie-Brigade, 1909, 1911, 1914, 1917
- 41. Landwehr-Infanterie-Brigade, 1914, 1916-1917
- Schwere Haubitz-Division No. 8, 1914-1915
- Schwere Haubitz-Division No. 8, Abfertigungen 1914-1915
- Schwere Haubitz-Division No. 8, 1915-1916
- Infanterieregiment 3, 1914-1918
- Infanterieregiment 3, 1895-1902, 1907-1914
- Infanterieregiment 18, 1914-1918
- Infanterieregiment 28, Vídeň-Opisy A. O. K.
- Infanterieregiment 42, 1914-1918
- Infanterieregiment 74, Befehle 1915-1918
- Infanterieregiment 75, Situationmeldungen 1914-1915
- Infanterieregiment 81, Ersatzbataillonskommandobefehle 1915-1916
- Infanterieregiment 81, Regimentskommandobefehle 1915-1916
- Infanterieregiment 81, Regimentsbefehle, Tagebücher 1914-1917
- Pěší pluk 88, Jednací protokol z r. 1914
- Infanterieregiment 91, 1914-1915
- Infanterieregiment 91, 1915 až 1918
- Infanterieregiment 99, III., Bataillon 1914 bis 1915
- Infanterieregiment 102, Regimentkommandoabfertigungen 1914-1918
- Schützenregiment 7, 1916
- Zeměbranecký pluk 8, Denní rozkazy z roku 1914-1915
- Zeměbranecký pluk 9, Různé spisy
- Schützenregiment 11, Regimentskommandobefehle 1914-1917
- Schützenregiment 12, Tagebücher Abschriften 1914-1915
- Schützenregiment 13, Abfertigungen, Befehle 1914
- Schützenregiment 15, Geschichte des Regimentes 1914-1915
- Schützenregiment 15, Ersatzbataillonbefehle 1914-1915
- Schützenregiment 28, 1915-1918
- Schützenregiment 29, 1915 (Tagebücher)
- Schützenregiment 29, 1915 (Feldakten)
- Schützenregiment 30, Ersatzbataillon
- Feldkanonregiment 2, 1894-1914
- Pol. děl. pluk 2, Různé spisy
- Feldkanonregiment 5, Tagebücher 1914-1917
- Feldkanonregiment 5, 1914-1915
- Feldkanonregiment 5, Feldakten 1914-1918
- Feldjägerbataillon 17, Situationspläne, Befehle, Tagebücher 1914-1918
- Feldjägerbataillon 25, 1914-1918
- Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 10
- Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 11provozovatel portálu: Signum belli 1914