User Tools

Site Tools


zupy_uhry

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zupy_uhry [2018/05/08 19:54]
zupy_uhry [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Slovenské župy ======
 +
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Historick%C3%A9_%C5%BEupy_na_Slovensku]]
 +
 +Na území Slovenska bylo po roce 1882 11 celých žup:
 +  * [[http://​ee.valka.cz/​pages/​organizace.php?​id=5045|Bratislavská]]
 +  * [[http://​ee.valka.cz/​pages/​organizace.php?​id=5051|Nitranská]]
 +  * [[http://​ee.valka.cz/​pages/​organizace.php?​id=5056|Tekovská]]
 +  * Trenčínská
 +  * Turčianská
 +  * Oravská
 +  * Liptovská
 +  * Zvolenská
 +  * Spišská
 +  * Gemersko-malohontská
 +  * Šarišská
 +Větší část 6 žup:
 +  * Komárenská
 +  * Hontianská
 +  * Novohrdská
 +  * Abovsko-turnianská
 +  * Zemplínská
 +  * Užská
 +A pouze několik obcí tří žup:
 +  * Ostřihomská
 +  * Rábská
 +  * Mošonská
 +Od konce 19. století navíc v Uhersku existovala municipiální města. Na Slovensku to byla tato čtyři města:
 +  * Banská Belá a Banská Štiavnica (jedno municipiální město)
 +  * Bratislava
 +  * Komárno
 +  * Košice
 +
 +
 +http://​www.populstat.info/​Europe/​hungarop.htm \\
 +http://​historicaltextarchive.com/​hungary/​counties.html \\
 +http://​www.retrobibliothek.de/​retrobib/​seite.html?​id=116039 \\
 +http://​lazarus.elte.hu/​hun/​maps/​1910/​vmlista.htm \\
 +http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Liste_der_historischen_Komitate_Ungarns#​Komitate_in_der_heutigen_Slowakei \\