User Tools

Site Tools


ztraty_-_ceske_jednotky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ztraty_-_ceske_jednotky [2018/05/08 19:53]
ztraty_-_ceske_jednotky [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ztráty českých jednotek ======
  
 +Jelikož žádné podrobné a souhrnné údaje nejsou k dispozici, pro představu o ztrátách českých jednotek za Velké války musí sloužit těch několik málo zpracovaných příkladů:​
 +
 +|Celek^Zabití^^Zranění^Nezvěstní\_a\_zajatí^^Onemocnělí^Dezertujících\_(domů)^
 +| ^Padlí^Zemřelí^ ^Nezvěstní^Zajatí^ ^ ^
 +^75. pěší pluk((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 613))| ​ |  |  |  6\_160| ​ 2\_023| ​ |  |
 +^:::|  2\_328|| ​ 6\_217| ​ 8\_183((z toho 2\_736 legionářů = 32,0% (podle databáze legionářů VÚA) ))||  8\_290| ​ 36|
 +^18. pěší pluk((Černý,​ J.: Statistická data bývalého pěšího pluku čís. 18))|  1\_567| ​ 1\_612| ​ |  |  |  |  |
 +^:::|  3\_179|| ​ |  7\_920((z toho 1\_885 legionářů = 23,8% (podle databáze legionářů VÚA; Černý uvádí, že do legií vstoupilo 15%) ))||  |  |