User Tools

Site Tools


urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste [2014/03/30 12:09]
signumbelli1914 [Minimalgruppe Balkan]
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste [2019/06/22 15:10] (current)
Line 5: Line 5:
 Z pohledu plánů B a R na válku na Balkáně, resp. proti Rusku byly jednotky rakouské armády rozděleny (v zásadě na úrovni armádních sborů) do tří skupin: Z pohledu plánů B a R na válku na Balkáně, resp. proti Rusku byly jednotky rakouské armády rozděleny (v zásadě na úrovni armádních sborů) do tří skupin:
  
-===== Staffel A =====+===== A Staffel =====
  
 Většina rakouské armády (zhruba 3/5 sil) byla určena v každém případě pro boj s Ruskem. Případná částečná mobilizace proti Srbsku se jí tedy netýkala, v případě všeobecné mobilizace nastupovala do Haliče. Jednalo se o sbory: Většina rakouské armády (zhruba 3/5 sil) byla určena v každém případě pro boj s Ruskem. Případná částečná mobilizace proti Srbsku se jí tedy netýkala, v případě všeobecné mobilizace nastupovala do Haliče. Jednalo se o sbory:
urceni_rakouskych_jednotek_pro_jednotliva_bojiste.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)