User Tools

Site Tools


strategickastudie3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
strategickastudie3 [2014/01/20 10:29] 212.47.30.38strategickastudie3 [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Strategická studie války 1914 – 1918. Část 3 ====== ====== Strategická studie války 1914 – 1918. Část 3 ======
 +[[http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_3/index.html]] - odkaz na web Русская армия в Первой мировой войне
 ==== Přechod ruských armád na levém břehu Visly do obrany. Plány proti dalšímu útoku rakousko-německách sil. Boj o Halič a Krakov. ==== ==== Přechod ruských armád na levém břehu Visly do obrany. Plány proti dalšímu útoku rakousko-německách sil. Boj o Halič a Krakov. ====
  
Line 6: Line 6:
 <del>Схемы: 1, 2, 3, 4.</del>  <del>Схемы: 1, 2, 3, 4.</del> 
  
-Schéma: 1, 2, 3, 4.+Schéma: 1, {{:sch2.png?linkonly|2}}{{::sch3.png?linkonly|3}}, 4.
  
 === Situace na levém břehu Visly po 12.(25.) listopadu. === === Situace na levém břehu Visly po 12.(25.) listopadu. ===
Line 22: Line 22:
  
 Pro odlehčení situace německé 9. armády, která byla na tomto úseku, zahájili 14. (27.) listopadu útok na frontě naší 1. armády ze strany Seradz-Veljun do mezery mezi 5. a 4., přičemž zprávy rozvědky hovořily o spěšném převozu posil z přilehlých sborových oblastí a o přesunu tří srmádních sborů z francouzské fronty. Části těchto sborů ???? Naše 4. a 9. armáda postoupily вплотную silně opevněnm čenstochovským pozicím. Severozápadní front eměl volné zálohy; Jihozápadní ve světle ve světle soustředění nepřátelských sil v karpatských průsmysích mohl pro zabezpeční křídla a týlu 5. amády vyčenit jen omezené síly. Pro odlehčení situace německé 9. armády, která byla na tomto úseku, zahájili 14. (27.) listopadu útok na frontě naší 1. armády ze strany Seradz-Veljun do mezery mezi 5. a 4., přičemž zprávy rozvědky hovořily o spěšném převozu posil z přilehlých sborových oblastí a o přesunu tří srmádních sborů z francouzské fronty. Části těchto sborů ???? Naše 4. a 9. armáda postoupily вплотную silně opevněnm čenstochovským pozicím. Severozápadní front eměl volné zálohy; Jihozápadní ve světle ve světle soustředění nepřátelských sil v karpatských průsmysích mohl pro zabezpeční křídla a týlu 5. amády vyčenit jen omezené síly.
- 
strategickastudie3.1390210187.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:44 (external edit)