User Tools

Site Tools


strategickastudie2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
strategickastudie2 [2014/01/25 18:47]
83.240.125.163 [Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září]
strategickastudie2 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 122: Line 122:
 Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech. Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech.
 === Plnění plánu frontu === === Plnění plánu frontu ===
 +9. armáda 1. (14.) a 2. (15.) září se částečně za boje přepravila přes řeku San. Předvoje armády postupovaly k řece Leng, a hlavní síly vyčkávaly přepravy trénu. 1,5 divize bylo nasměrováno k Sandomiru a městu bylo večer 2. (15.) září obsazeno. Ve městě bylo dobyto 10 děl a 1500 zajatcůÚtok 4 armády byl ztížen lesnato-bažinatou oblastí řeky Taněv. Největší pottíže potkaly granátnický sbor, který se měl posunout na linii druhých sborů armády. Některé části dokončili přechod až ráno následujícího dne. Proto k řece San došel pouze předvoj gardového sboru, který zaútočil na zadní voj nepřítele u Kržešova, srazil ho a obsadil málo poškozený most. 
 +5. a 3. armáda v tyto dna zůstávaly na místě, a útok 8. armády se ukázal obtížným z důvodu špatných cest, vojska byly nuceny zastavovat se, vyčkávat trénů. K večeru 2. (15.) září předvoje armády dosáhly linie Sadova Višnja--Konjuški Semenovskie. 
 === Operativní plán frontu === === Operativní plán frontu ===
 === Jezdecký sbor === === Jezdecký sbor ===
strategickastudie2.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)