User Tools

Site Tools


strategickastudie2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
strategickastudie2 [2014/01/25 18:47]
83.240.125.163 [Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září]
strategickastudie2 [2014/01/25 19:03]
83.240.125.163 [Operace Jihozápadního frontu od 1. (14.) do 9. (22.) září]
Line 122: Line 122:
 Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech. Rakouské velení nejprve předpokládalo zastavit se na linii dolního Sanu, ale po poradách s německým velením schválilo nový plán a armády dostaly rozkaz pokračovat v ústupu zadržujíce nepřítele zadními voji pouze v krajních případech.
 === Plnění plánu frontu === === Plnění plánu frontu ===
 +9. armáda 1. (14.) a 2. (15.) září se částečně za boje přepravila přes řeku San. Předvoje armády postupovaly k řece Leng, a hlavní síly vyčkávaly přepravy trénu. 1,5 divize bylo nasměrováno k Sandomiru a městu bylo večer 2. (15.) září obsazeno. Ve městě bylo dobyto 10 děl a 1500 zajatcůÚtok 4 armády byl ztížen lesnato-bažinatou oblastí řeky Taněv. Největší pottíže potkaly granátnický sbor, který se měl posunout na linii druhých sborů armády. Některé části dokončili přechod až ráno následujícího dne. Proto k řece San došel pouze předvoj gardového sboru, který zaútočil na zadní voj nepřítele u Kržešova, srazil ho a obsadil málo poškozený most. 
 +5. a 3. armáda v tyto dna zůstávaly na místě, a útok 8. armády se ukázal obtížným z důvodu špatných cest, vojska byly nuceny zastavovat se, vyčkávat trénů. K večeru 2. (15.) září předvoje armády dosáhly linie Sadova Višnja--Konjuški Semenovskie. ​
 === Operativní plán frontu === === Operativní plán frontu ===
 === Jezdecký sbor === === Jezdecký sbor ===
strategickastudie2.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)