User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2013/10/02 17:30]
jirka_vrba
start [2018/05/08 19:53]
Line 1: Line 1:
-====== Velká válka - wiki ====== 
  
-Toto je otevřená encyklopedie Velké války, zaměřená na území a obyvatele dnešní České a Slovenské republiky. Každý může přispět svou troškou do mlýna a přidat nebo upravit jakýkoliv text v encyklopedii((Taková malá poznámka pod čarou. Boční menu se dá upravit tak, že vpravo nahoře kliknete na index a poté si zobrazíte stránku sidebar.)). Nebojte se a vyzkoušejte! 
- 
-[[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax|Formátování textů]] 
- 
-Pokud někoho zajímá, co to wiki je, tady je pár odkazů:\\ 
-[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Wiki|Wiki na Wikipedii]]\\ 
-[[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiWikiWeb|WikiWikiWeb]]\\ 
-[[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]] 
- 
-Pokud se chcete na něco zeptat, pak je to možné na adrese: __signumbelli1914@gmail.com__\\ 
-Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://​ee.valka.cz/​pages/​index.php|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj.))\\ 
-Fórum, kde je možné diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\ 
-Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://​1914.valka.cz/​pages/​cinnost.php|Signum belli 1914]]\\ 
-FIXME Jožo chtěl nějakou galerii, neboco... 
start.txt · Last modified: 2019/09/22 18:39 by signumbelli1914