User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
start [2013/10/02 17:30]
jirka_vrba
start [2016/08/19 21:01]
signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Velká válka - wiki ====== ====== Velká válka - wiki ======
  
-Toto je otevřená encyklopedie Velké války, zaměřená na území a obyvatele dnešní České a Slovenské republiky. Každý může přispět svou troškou do mlýna a přidat nebo upravit jakýkoliv text v encyklopedii((Taková malá poznámka pod čarou. Boční menu se dá upravit tak, že vpravo nahoře kliknete ​na index a poté si zobrazíte stránku sidebar.))Nebojte se a vyzkoušejte!+Toto je otevřená encyklopedie Velké války, zaměřená na území a obyvatele dnešní České a Slovenské republiky. Každý může přispět svou troškou do mlýna a přidat nebo upravit jakýkoliv text v encyklopedii ​- kvůli robotůmzaplevelujícím její obsah nesmysly, jsme museli zablokovat možnost vkládání a editace textů pro neregistrované uživatele. Pokud byste chtěli čímkoliv přispět, obraťte se na nás prostřednictvím emailu (__signumbelli1914@gmail.com__), zaregistrujeme vám uživatelský účet.
  
 [[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax|Formátování textů]] [[https://​www.dokuwiki.org/​wiki:​syntax|Formátování textů]]
Line 10: Line 10:
 [[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]] [[http://​c2.com/​cgi/​wiki?​WikiHistory|Wiki History]]
  
-Pokud se chcete na něco zeptat, pak je to možné na adrese: __signumbelli1914@gmail.com__\\ +Tento wikiprojekt ​je součástí portálu velkavalka.info: [[http://www.velkavalka.info]]\\ 
-Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://ee.valka.cz/​pages/​index.php|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástroj.))\\ +Fórum, kde je možné ​o první světové válce ​diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\ 
-Fórum, kde je možné diskutovat: [[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​9|Forum valka.cz]]\\ +Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://signumbelli1914.cz|Signum belli 1914]]\\ 
-Stránky našeho občanského sdružení/​spolku:​ [[http://​1914.valka.cz/​pages/cinnost.php|Signum belli 1914]]\\ +Galerie obrázků tady: [[http://​velka.valka.cz/galerie/|Galerie]]\\ 
-FIXME Jožo chtěl nějakou galeriineboco...+Blog portálu velka.valka.cz: [[http://​velkavalka.wordpress.com|Blog]]\\ 
 +Kontakt na nás: __signumbelli1914@gmail.com__\\ 
 +\\ 
 +Encyklopedie založená na sémantické síti je tady: [[http://​ee.valka.cz|Elektronická encyklopedie]]((Toto je docela složitý nástrojkterý používáme pro organizaci komplexnějších dat a vytváření přehledů.))\\ 
 +Náš web o černovírském hřbitovu: [[http://​1914.valka.cz/​Cernovir]]
start.txt · Last modified: 2019/09/22 18:39 by signumbelli1914