User Tools

Site Tools


slovnik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

slovnik [2018/05/08 19:53]
slovnik [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Slovník pojmů, zkratky ======
  
 +^ česky ​     ^ německy ​      ^ maďarsky ​        ^ zkratka ^
 +^všeobecně^^^^
 +| [[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​K.u._Landwehr|zeměbrana]] ​   | Landwehr ​    | honvéd ​       | |
 +| domobrana ​  | Landsturm ​     |népfelkelö ​        | |
 +| císařský a královský (c. a k.)   | kaiserlich und königlich (k.u.k.) ​    | Császári és Királyi (cs.és kir)       | |
 +| císařsko-královský (c. k.)  | kaiserlich-königlich (k.k.) ​     | császár királi (cs. k)        | |
 +| královský maďarský ​ | königlich ungarisch ​    | Magyar Királyi (m.kir.) ​       | |
 +^jednotky^^^^
 +|pěší pluk | Infanterieregiment | gyalog ezred (gy.e, gy.ezr) | IR |
 +|zeměbranecký pěší pluk |Landwehrinfanterieregiment | | LIR/HIR |
 +|domobranecký pěší pluk |Landsturmrinfanterieregiment | | LstIR |
 +|pěší brigáda | Infanteriebrigade | gyalog dandár (gy.ddár) | IBr |
 +|pěší divize | Infanteriedivision | gyalog hadosztály (gy.hdotly) | ID |
 +| |InfanterieTruppenDivision ((Truppen = vojsková, je to tam podle mě z toho důvodu, že Division znamená jak divize tak oddíl ("​česky"​ divizion), Infanderie Division by byl oddíl pěchoty.)) | | ITD/JTD |
 +| zeměbranecký obvod  | Landwehrdistrikt ​       |honvéd kerületi parancsnokság ​  | |
 +| | Feldkanonenregiment | | FKR |
 +| | Feldhaubitzregiment | | FHR |
 +| | Feldartilleriebrigade | | FABr |
 +| pluk tyrolských císařských myslivců | Regiment der Tiroler Kaiserjäger | | KJR |
 +| bosensko-hercegovský pěší pluk | Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment | | bhIR |
 +| | Tiroler Jäger Regiment | | TJR |
 +| | | | |
 +| | Feldjäger battalion | | FJB |
 +| | | | SchR |
 +| pluk zemských střelců | Landesschützen Regiment | | LSchR |
 +| pluk císařských střelců | Kaiserschützenregiment | | KSchR |
 +| | | | bhFJB |
 +| | | | |
 +
 +
 +Maďarská výslovnost ve zkratce:
 +  * ny = ň 
 +  * gy = ď 
 +  * ly = j 
 +  * ty = ť 
 +  * cs = č 
 +  * sz = s - POZOR
 +  * s = š  - POZOR
 +  * zs = ž
 +  * ő,ű jsou jediné logické věci v maďarštině - jsou to dlouhé varianty ö a ü
 +  * di, ni, ti = dy, ny, ty - POZOR
 +
 +
 +Prameny:
 +\\
 +[[http://​www.austrianphilately.com/​dixnut/​dn2.htm]]
 +\\
 +[[http://​wikipedia.org]]
 +\\
 +[[http://​forum.valka.cz/​index.php/​f/​504797]]