User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

slovnik

Slovník pojmů, zkratky

česky německy maďarsky zkratka
všeobecně
zeměbrana Landwehr honvéd
domobrana Landsturm népfelkelö
císařský a královský (c. a k.) kaiserlich und königlich (k.u.k.) Császári és Királyi (cs.és kir)
císařsko-královský (c. k.) kaiserlich-königlich (k.k.) császár királi (cs. k)
královský maďarský königlich ungarisch Magyar Királyi (m.kir.)
jednotky
pěší pluk Infanterieregiment gyalog ezred (gy.e, gy.ezr) IR
zeměbranecký pěší pluk Landwehrinfanterieregiment LIR/HIR
domobranecký pěší pluk Landsturmrinfanterieregiment LstIR
pěší brigáda Infanteriebrigade gyalog dandár (gy.ddár) IBr
pěší divize Infanteriedivision gyalog hadosztály (gy.hdotly) ID
InfanterieTruppenDivision 1) ITD/JTD
zeměbranecký obvod Landwehrdistrikt honvéd kerületi parancsnokság
Feldkanonenregiment FKR
Feldhaubitzregiment FHR
Feldartilleriebrigade FABr
pluk tyrolských císařských myslivců Regiment der Tiroler Kaiserjäger KJR
bosensko-hercegovský pěší pluk Bosnisch-hercegovinisches Infanterieregiment bhIR
Tiroler Jäger Regiment TJR
Feldjäger battalion FJB
SchR
pluk zemských střelců Landesschützen Regiment LSchR
pluk císařských střelců Kaiserschützenregiment KSchR
bhFJB

Maďarská výslovnost ve zkratce:

  • ny = ň
  • gy = ď
  • ly = j
  • ty = ť
  • cs = č
  • sz = s - POZOR
  • s = š - POZOR
  • zs = ž
  • ő,ű jsou jediné logické věci v maďarštině - jsou to dlouhé varianty ö a ü
  • di, ni, ti = dy, ny, ty - POZOR

Prameny:
http://www.austrianphilately.com/dixnut/dn2.htm
http://wikipedia.org
http://forum.valka.cz/index.php/f/504797

1)
Truppen = vojsková, je to tam podle mě z toho důvodu, že Division znamená jak divize tak oddíl (“česky” divizion), Infanderie Division by byl oddíl pěchoty.
slovnik.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)