User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2021/07/31 09:09]
signumbelli1914
sidebar [2021/07/31 09:24] (current)
signumbelli1914
Line 13: Line 13:
 === Rakousko-uherská armáda === === Rakousko-uherská armáda ===
   * [[odvody|Systém doplňování]]   * [[odvody|Systém doplňování]]
-  * [[jednotky_mapy|Mapy doplňovacích obvodů]]+  * [[jednotky_mapy|Doplňovací obvody - mapy, přehledy]]
   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]
   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]
Line 38: Line 38:
   * [[tazeni|Přehled tažení]]   * [[tazeni|Přehled tažení]]
 \\ \\
-=== Jednotky RU armády ===+=== Jednotky RU armády z Československa ===
   * [[http://velkavalka.info/jednotky-Cechy.php|z Čech]]   * [[http://velkavalka.info/jednotky-Cechy.php|z Čech]]
   * [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]]   * [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]]
Line 44: Line 44:
   * [[horske_brigady|Horské brigády]]   * [[horske_brigady|Horské brigády]]
   * [[domobrana|Domobrana]]   * [[domobrana|Domobrana]]
-  * [[jednotky mapy|Doplňovací obvody - mapy, tabulka]] 
   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]
   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]
   * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]   * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]
   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]
-  * [[reorganizace_1917|Reorganizace pěších pluků 1917-18]] 
 \\ \\
  
sidebar.1627715366.txt.gz · Last modified: 2021/07/31 09:09 by signumbelli1914