User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sidebar [2019/09/22 18:34]
signumbelli1914 [1914-1918]
sidebar [2020/05/04 20:42] (current)
signumbelli1914
Line 44: Line 44:
   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]
   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]
 +  * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]
   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]
   * [[reorganizace_1917|Reorganizace pěších pluků 1917-18]]   * [[reorganizace_1917|Reorganizace pěších pluků 1917-18]]
sidebar.txt · Last modified: 2020/05/04 20:42 by signumbelli1914