User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
sidebar [2017/09/08 12:16] signumbelli1914sidebar [2022/04/12 18:06] (current) – [Odkazy] signumbelli1914
Line 1: Line 1:
 ====== Menu ====== ====== Menu ======
 [[start|Úvodní stránka]]\\ [[start|Úvodní stránka]]\\
- 
-===== před rokem 1914 ===== 
- 
 [[slovnik|Slovník pojmů, zkratky]]\\ [[slovnik|Slovník pojmů, zkratky]]\\
 [[http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=567|České názvosloví vojenské]] [[http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=567|České názvosloví vojenské]]
Line 10: Line 7:
   * [[mírová služba|Mírová služba]]   * [[mírová služba|Mírová služba]]
   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]
 +  * [[odvody za valky|Odvody za války - přehled]]
   * [[válečná služba|Válečná služba]]   * [[válečná služba|Válečná služba]]
   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]
Line 15: Line 13:
 === Rakousko-uherská armáda === === Rakousko-uherská armáda ===
   * [[odvody|Systém doplňování]]   * [[odvody|Systém doplňování]]
 +  * [[jednotky_mapy|Doplňovací obvody - mapy, přehledy]]
   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]
   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]
Line 37: Line 36:
   * [[celkovy prehled udalosti|Celkový přehled]]   * [[celkovy prehled udalosti|Celkový přehled]]
   * [[OdB|ordre de bataille]]   * [[OdB|ordre de bataille]]
 +  * [[tazeni|Přehled tažení]]
 \\ \\
-=== Jednotky RU armády === +=== Jednotky RU armády z Československa === 
-  * [[http://1914.valka.cz/pages/seznam_jednotek-Cechy.php|z Čech]] +  * [[http://velkavalka.info/jednotky-Cechy.php|z Čech]] 
-  * [[http://velka.valka.cz/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]] +  * [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]] 
-  * [[http://1914.valka.cz/pages/seznam_jednotek-Slovensko.php|ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]+  * [[http://velkavalka.info/jednotky-Slovensko.php|ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]
   * [[horske_brigady|Horské brigády]]   * [[horske_brigady|Horské brigády]]
   * [[domobrana|Domobrana]]   * [[domobrana|Domobrana]]
-  * [[jednotky mapy|Doplňovací obvody - mapy, tabulka]] 
   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]
-  * [[narodnosti_mapy|Národnosti - mapy]] 
   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]
 +  * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]
   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]
-  * [[reorganizace_1917|Reorganizace pěších pluků 1917-18]] 
 \\ \\
  
Line 56: Line 54:
 \\ \\
 === Výzbroj a výstroj === === Výzbroj a výstroj ===
 +  * [[vyvoj_vyzbroje|Vývoj výzbroje a výstroje]]
   * [[M_1895_Mannlicher|puška M.1895 systém Mannlicher]]   * [[M_1895_Mannlicher|puška M.1895 systém Mannlicher]]
   * [[M_1907_1_Schwarzlose|kulomet M.1907/12 systém Schwarzlose]]   * [[M_1907_1_Schwarzlose|kulomet M.1907/12 systém Schwarzlose]]
Line 78: Line 77:
 \\ \\
 === Mapy === === Mapy ===
 +  * [[narodnosti_mapy|Národnosti RU]]
   * [[mapa_tabory_rusko|Mapa zajateckých táborů v Rusku]]   * [[mapa_tabory_rusko|Mapa zajateckých táborů v Rusku]]
   * [[mapa_dorazil_zapad|Západní fronta 1914-1918]]   * [[mapa_dorazil_zapad|Západní fronta 1914-1918]]
Line 104: Line 104:
 ----------------- -----------------
 =====Prameny===== =====Prameny=====
-=== Prameny __- co není pramen přesunout do reflexe!!!__ ===+=== Prameny ===
   * [[prameny|O pramenech obecně]]   * [[prameny|O pramenech obecně]]
   * [[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]   * [[prameny1|Knihy o první světové válce (historiografie)]]
Line 159: Line 159:
   * [[expedice dunaj|Expedice Dunaj]]   * [[expedice dunaj|Expedice Dunaj]]
   * [[http://ruarmada.webpark.cz/armada.htm]]   * [[http://ruarmada.webpark.cz/armada.htm]]
 +  * [[Bojová cesta 43 LITD]]
sidebar.1504865763.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:43 (external edit)