User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
sidebar [2021/02/15 13:02] – [1914-1918] signumbelli1914sidebar [2022/04/12 18:06] – [Odkazy] signumbelli1914
Line 7: Line 7:
   * [[mírová služba|Mírová služba]]   * [[mírová služba|Mírová služba]]
   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]
 +  * [[odvody za valky|Odvody za války - přehled]]
   * [[válečná služba|Válečná služba]]   * [[válečná služba|Válečná služba]]
   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]
Line 12: Line 13:
 === Rakousko-uherská armáda === === Rakousko-uherská armáda ===
   * [[odvody|Systém doplňování]]   * [[odvody|Systém doplňování]]
 +  * [[jednotky_mapy|Doplňovací obvody - mapy, přehledy]]
   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]
   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]
Line 36: Line 38:
   * [[tazeni|Přehled tažení]]   * [[tazeni|Přehled tažení]]
 \\ \\
-=== Jednotky RU armády ===+=== Jednotky RU armády z Československa ===
   * [[http://velkavalka.info/jednotky-Cechy.php|z Čech]]   * [[http://velkavalka.info/jednotky-Cechy.php|z Čech]]
   * [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]]   * [[http://velkavalka.info/jednotky-MoravaSlezsko.php|z Moravy a Slezska]]
Line 42: Line 44:
   * [[horske_brigady|Horské brigády]]   * [[horske_brigady|Horské brigády]]
   * [[domobrana|Domobrana]]   * [[domobrana|Domobrana]]
-  * [[jednotky mapy|Doplňovací obvody - mapy, tabulka]] 
   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]   * [[prekladani_nahradnich_teles_z_cech|Překládání náhradních těles]]
   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]   * [[bojova_cesta|Bojové cesty jednotek z Českých zemí]]
   * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]   * [[bojova_cesta_SR|Bojové cesty jednotek ze Slovenska a Podkarpatské Rusi]]
   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]   * [[pochodove_formace_k_cizim|Přiřazování pochodových formací k cizím tělesům]]
-  * [[reorganizace_1917|Reorganizace pěších pluků 1917-18]] 
 \\ \\
  
Line 159: Line 159:
   * [[expedice dunaj|Expedice Dunaj]]   * [[expedice dunaj|Expedice Dunaj]]
   * [[http://ruarmada.webpark.cz/armada.htm]]   * [[http://ruarmada.webpark.cz/armada.htm]]
 +  * [[Bojová cesta 43 LITD]]
sidebar.txt · Last modified: 2023/09/20 14:53 by signumbelli1914