User Tools

Site Tools


sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
sidebar [2021/02/15 13:02]
signumbelli1914 [1914-1918]
sidebar [2021/07/31 09:09]
signumbelli1914
Line 7: Line 7:
   * [[mírová služba|Mírová služba]]   * [[mírová služba|Mírová služba]]
   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]   * [[mobilizace|Mobilizace a povolávání za války]]
 +  * [[odvody za valky|Odvody za války - přehled]]
   * [[válečná služba|Válečná služba]]   * [[válečná služba|Válečná služba]]
   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]   * [[doplnovani jednotek|Doplňování jednotek v poli]]
Line 12: Line 13:
 === Rakousko-uherská armáda === === Rakousko-uherská armáda ===
   * [[odvody|Systém doplňování]]   * [[odvody|Systém doplňování]]
 +  * [[jednotky_mapy|Mapy doplňovacích obvodů]]
   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]   * [[ru_armada_v_r_1914|Rakousko-uherská armáda v roce 1914]]
   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]   * [[reorganizace_ru_armady|Reorganizace RU armády během války]]
sidebar.txt · Last modified: 2022/04/12 18:06 by signumbelli1914