User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ru_armada_v_r_1914 [2016/12/08 09:43]
signumbelli1914
ru_armada_v_r_1914 [2019/09/22 18:32] (current)
signumbelli1914 [Pěší pluky]
Line 19: Line 19:
 Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců. Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.
 ==== Pěší pluky ==== ==== Pěší pluky ====
-Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velka.valka.cz/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))+Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velkavalka.info/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))
 === Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914=== === Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914===
 //​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​ //​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​
Line 44: Line 44:
 {{:​inf1.jpg?​200|}} {{:​inf1.jpg?​200|}}
  
-Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr II./28. k 18IBr... zkontrolovat,​ doplnit)).+Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBrII./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku... zkontrolovat,​ doplnit)).
  
 V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku. V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku.
ru_armada_v_r_1914.1481186619.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:42 (external edit)