User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ru_armada_v_r_1914 [2015/12/08 21:51]
signumbelli1914 [Pěší pluky]
ru_armada_v_r_1914 [2019/09/22 18:32] (current)
signumbelli1914 [Pěší pluky]
Line 19: Line 19:
 Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců. Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.
 ==== Pěší pluky ==== ==== Pěší pluky ====
-Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velka.valka.cz/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))+Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://velkavalka.info/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://signumbelli1914.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))
 === Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914=== === Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914===
 //​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​ //​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​
Line 44: Line 44:
 {{:​inf1.jpg?​200|}} {{:​inf1.jpg?​200|}}
  
-Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr II./28. k 18IBr... zkontrolovat,​ doplnit)).+Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBrII./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku... zkontrolovat,​ doplnit)).
  
 V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku. V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku.
Line 73: Line 73:
   * 1000 prapor   * 1000 prapor
   * 250 mužů rota   * 250 mužů rota
-  * Kulometný ​oddíl: 25 mužů. 22 koní, 32 kulomety Schwarzlose+  * kulometný ​oddíl: 25 mužů. 22 koní, 32 kulomety Schwarzlose
    
  
Line 92: Line 92:
 Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.\\ Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.\\
 \\ \\
-=== výzbroj === 
-== puška M.1895 systém Mannlicher == 
-{{::​m95.jpg?​200|}} 
-== kulomet M.1907/12 systém Schwarzlose == 
-{{::​vyzbroj:​m0712.jpg?​200|}} 
- 
-  * revolver 
-  * pistole 
-  * šavle 
-  * [[http://​bajo.cz.sweb.cz/​Bodaky_M95.htm|bodák Mannlicher M95]] ((Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbraně v habsburské monarchii, ISBN 80-902043-4-1)) 
- 
-=== výstroj === 
-[[http://​forum.valka.cz/​attachments//​12877/​1280213318_V_strojn__sou__sti_R-U_voj_ka.pdf|uniforma vzor M.1908; uniforma vzor M.1916]] 
 ==== Polní myslivci ==== ==== Polní myslivci ====
  
Line 132: Line 119:
 HID\\ HID\\
  
-^ Pluk ^ Posádka pluku ^ Brigáda ^ Divize ^ Velitelství divize ^ Přidělení záložních baterií((popř. 5. batrrií ​- oznčeno)) ^ Poznámka ^+^ Pluk ^ Posádka pluku ^ Brigáda ^ Divize ^ Velitelství divize ^ Přidělení záložních baterií((popř. 5. baterií ​- oznčeno)) ^ Poznámka ^
 | FKR1 | Krakov | 12.FABr | 12.ID | Krakov | | | | FKR1 | Krakov | 12.FABr | 12.ID | Krakov | | |
 | FKR2 | Olomouc | 46.FABr | 46.LID | Krakov | | | | FKR2 | Olomouc | 46.FABr | 46.LID | Krakov | | |
Line 212: Line 199:
 | Regiments-ersatzabtlg. | 4 Geschütze, 2 Materialwagen | 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner | | Regiments-ersatzabtlg. | 4 Geschütze, 2 Materialwagen | 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner |
  
- 
- 
- 
-=== Výzbroj === 
-[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Category:​World_War_I_artillery_of_Austria-Hungary]] 
-\\ 
-\\ 
-== 9 cm Feldkanone M 75/96 == 
-{{::​9cm_fk_m75_96.jpg?​200|}} 
-== 8 cm Feldkanone M 05/08 == 
- 
-8 cm Feldkanone M 99\\ 
-8 cm Feldkanone M 05\\ 
-http://​pavel70slama.blog.cz/​1402/​3\\ 
-http://​www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz/​clanky/​lehka-polni-dela/​8-cm--polni-kanon-vz_5_8.html\\ 
-\\ 
-10 cm Feldhaubitze M 99\\ 
-10 cm Feldhaubitze M14\\ 
-15 cm schwere Feldhaubitze M 94\\ 
-\\ 
-7 cm Gebirgsgeschütz M 99\\ 
-10 cm Gebirgshaubitze M 99\\ 
-10 cm Gebirgshaubitze M 08 
 ==== Pevnostní dělostřelectvo ==== ==== Pevnostní dělostřelectvo ====
 ===== Jezdectvo v r. 1914 ===== ===== Jezdectvo v r. 1914 =====
 +V roce 1914 bylo řadové jezdectvo ((jezdectvo společné armády)) tvořeno:
 +  * 15 dragounskými pluky
 +  * 16 husarskými pluky
 +  * 11 hulánskými pluky
 +
 +Zeměbranecké jezdectvo předlitavské bylo tvořeno:
 +  * 6 zem. hulánskými pluky
 +  * 1 jezdeckým tyrolským střeleckým divizionem
 +  * 1 jezdeckým dalmatským střeleckým divizionem
  
 +Uherské zeměbranecké jezdectvo bylo tvořeno 10 uherskými zem. husarskými pluky.
 ===== Porovnání s ostatními armádami ===== ===== Porovnání s ostatními armádami =====
  
 Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600--1000 kusům.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 21)) Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600--1000 kusům.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 21))
ru_armada_v_r_1914.1449607888.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:42 (external edit)