User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

ru_armada_v_r_1914

This is an old revision of the document!


Rakousko-uherská branná moc v r. 1914

FIXME
Rakousko-uherská branná moc (Bewaffneten Macht) se v r. 1914 dělila na tyto části:

  • společná armáda (Gemeinsamen Armee)
  • předlitavská zeměbrana (kaiserlich-königliche Landwehr)
  • uherská zeměbrana (Király Honvédség/königlich ungarische Landwehr)
  • námořnictvo (k.u.k. Kriegsmarine)Pěchota v r. 1914

V roce 1914 tvořilo základ pěchoty rakousko-uherské armády:

Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.

Pěší pluky

Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen doplňovací obvod, z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno 16 pěších pluků, z území Moravy a Slezska 8 pluků. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno 8 řadových pěších pluků, další dva řadové pěší pluky byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).3)

Složení pěšího pluku v r. 1914

4) Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory5), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k horské brigádě 6). V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny doplňovacími úřady) a odesílat je v pochodových praporech na frontu jako doplňky pluku. —- Početní stav roty 7): ^hodnost ^mírový stav ^válečný stav^ |hejtman |1 |1| |nadporučík – poručík |3 |3| |podporučík – praporčík|1 |1| |rotní trubač |1 |1| |štábní šikovatel |1 |1| |šikovatel |1 |1| |účetní poddůstojník |1 |1| |četař |3 |4| |desátník |6 |8| |svobodník |6 |8| |vojín |70 |91| |rotní bubeník |1 |1| |důstojnický sluha |4 |4| |celkem |99 |125| |celkem bojových |86 |112| Přibližné početní válečné stavy jsou: 4000 mužů pluk, 1000 prapor a 40 kulometný oddíl. ==== Prapory polních myslivců ==== === Složení Praporu polních myslivců č. 11 v r. 1914=== Kriegsgleiderung des Bataillons bei Kreigsbeginn./Válečné složení praporu na začátku války.
Baons-Kmdt./Velitel praporu
Obstlt. Dr. Jur. Oswald Eccher ab Echo v. Marienberg
Adj. Oblt. Ernst Bertalotti/Adjutant-pobočník npor. Ernst Bertalotti
Baonshornist ObJg. Brunnhuber/Trubač Oberjäger Brunnhuber8)

Čtyři roty/setniny (číslované průbžně) každá o síle cca 250 bodáků.

Kulometný oddíl se dvěma kulomety a municí nesenými na koných, nebo mulách.

Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.

=== výzbroj === == puška M.1895 systém Mannlicher == == kulomet M.1907/12 systém Schwarzlose == * revolver * pistole * šavle * bodák Mannlicher M95 9) === výstroj === uniforma vzor M.1908; uniforma vzor M.1916 ==== Polní myslivci ==== —- ===== Dělostřelectvo v r. 1914 ===== FIXME jak bylo dělostřelectvo zařazeno k divizím a sborům… The Austrian Field-Artillery in the summer of 1914 ==== Přehled dělostřelectva v r. 1914 ==== ==== Polní a horské dělostřelectvo ==== Na začátku války měla rakousko-uherská armáda: * 42 polních dělostřeleckých pluků, * 14 polních houfnicových pluků, * 11 horských dělostřeleckých pluků, * 8 jezdeckých dělostřeleckých divizionů a * 14 těžkých houfnicových divizionů.10) K jednotlivým divizím bylo dělostřelectvo přiděleno takto: FKR = Feldkanonenregiment
FABr = Feldartilleriebrigade
ID
LID
HID
^ Pluk ^ Posádka pluku ^ Brigáda ^ Divize ^ Velitelství divize ^ Přidělení záložních baterií11) ^ Poznámka ^ | FKR1 | Krakov | 12.FABr | 12.ID | Krakov | | | | FKR2 | Olomouc | 46.FABr | 46.LID | Krakov | | | | FKR3 | Krakov | 5.FABr | 5.ID | Olomouc | | | | FKR4 | Vídeň | 13.FABr | 13.LID | Vídeň | | | | FKR5 | Brno | 4.FABr | 4.ID | Brno | | | FKR6 | Wiener Neustadt | 25.FABr | 25.ID | Vídeň | 112 LstIBrig (Pula) | | | FKR7 | Lublaň | 22.FABr | 22.LID | Graz | | | | FKR8 | Gorice | 28.FABr | 28.ID | Lublaň | | | | FKR9 | Klagenfurt | 6.FABr | 6.ID | Graz | | | | FKR10 | Budapešť | 31.FABr | 31.ID | Budapešť | | | | FKR11 | Hajmáskér | 32.FABr | 32.ID | Budapešť | 102 LstIBrig (Segedýn) | | | I./FKR12 | Budapest | 40.FABr | 40.HID | Budapešť | | | | II./FKR12 | ::: | 41.FABr | 41.HID | Budapešť | | | | FKR13 | Sopron | 37.FABr | 37.HID | Bratislava | 100 LstIBrig | | | FKR14 | Bratislava | 14.FABr | 14.ID | Bratislava | | | | FKR15 | Komárno | 33.FABr | 33.ID | Komárno | | | | FKR16 | Lučenec | 27.FABr | 27.ID | Košice | 101 LstIBrig (Budapešť)| | | FKR17 | Miškolc | 15.FABr | 15.ID | Miškolc | | | | FKR18 | Prešov | 39.FABr | 39.HID | Košice | 105 LstIBrig (Graz) | | | FKR19 | Oradea | 17.FABr | 17.ID | Oradea | Kotor/Cattaro, 5. baterie - Rayon Banat | | | I./FKR20 | Temesvár | 20.FABr | 20.HID | Oradea | 95 LstID | | | II./FKR20 | ::: | | | | | | | FKR21 | Lugos, 1. Fehértemplom | 34.FABr | 34.ID | Temešvár | | | | FKR22 | Plzeň | 19.FABr | 19.ID | Plzeň | | | | FKR23 | Praha, 2. Elbekosteletz | 21.FABr | 21.LID | Praha | | | | FKR24 | Č. Budějovice | 9.FABr | 9.ID | Praha | | | | FKR25 | Josefov | 10.FABr | 10.ID | Josefov | | | | FKR26 | Terezín, 1. Bilin | 26.FABr | 26.LID | Litoměřice | | | | FKR27 | Hradec Králové | 29.FABr | | | 36 LstIBrig (Litoměřice) | | | FKR28 | Přemyšl | 45.FABr | 45.LID | Přemyšl | | | FKR29 | Jaroslav | 2.FABr | 2.ID | Jaroslav | 106 LstID | | | FKR30 | Přemyšl | 24.FABr | 24.ID | Přemyšl | 111 LstIBrig | | | FKR31 | Stanislav | 43.FABr | 43.LID | Černovice | 35 LstIBrig (Černovice) | | | FKR32 | Lvov | 30.FABr | 30.ID | Lvov | 93 LstIBrig | | | FKR33 | Stanislav, 2.Černovice | 11.FABr | 11.ID | Lvov | 97 LstIBrig (Košice) | | | FKR34 | Brassó | 38.FABr | 38.HID | Klausenburg | 107 LstIBrig | | | FKR35 | Kolosvár | 35.FABr | 35.ID | Klausenburg | 40 LstIBrig (Brno) | | | FKR36 | Nagyszeben | 16.FABr | 16.ID | Hermannstadt | 103 LstIBrig (Klausenburg) | | | FKR37 | Agram | 42.FABr | 42.HID | Agram | 5. baterie podřízena XV. sboru | | | FKR38 | Esseg | 7.FABr | | | 104 LstIBrig (Agram) | | | FKR39 | Warasdin | 36.FABr | 36.ID | Agram | 109 LstIBrig (Budapešť) | | | FKR40 | Linz, 1. Wels | 44.FABr | 44.LID | Insbruk | | | | FKR41 | Salzburg | 8.FABr | 8.ID | Bozen | 108 LstIBrig (Innsbruck) | | | FKR42 | Steyr | 3.FABr | 3.ID | Linec | 1 LstIBrig (Vídeň)| | ==== Složení ==== === Polní dělostřelecké pluky === Válečná organizace polního dělostřeleckého pluku měla dvě varianty12). Většina - 34 pluků - měla 5 baterií:
| Velitelství pluku | | | 50 mužů13), 30 koní 14), 2 čtyřspřežní vozy 15) | | I. divizion | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 |6 děl16), 6 hlomozen17), 180 mužů, 140 koní, 4 dvouspřežní vozy 18), 1 čtyřspřežní vůz 19), 14 šestispřežních vozů 20). 21) | | ::: | 2. baterie | 6x 8cm M5/8 | dtto | | II. divizion | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto | | ::: | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto | | ::: | 5. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto | Poznámka: Počty v tabulce - http://www.weltkriege.at/.
Při mobilizaci stavěly pluky 6, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 29 – 36, 38, 39, 41 a 42 navíc ještě záložní baterii.
8 pluků mělo pouze 4 baterie22):
| Velitelství pluku | | | | I. divizion | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 | | ::: | 2. baterie | 6x 8cm M5/8 | | II. divizion | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 | | ::: | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 |
celkem: 24 Geschütze, 24 Munitionswagen 940 Mann, 740 Pferde, 20 2-Spänner, 7 4-Spänner, 70 6-Spänner 23)
Každá baterie se skládala ze 3 čet24) po 2 dělech a dvou hlomoznách. Četa se pak dělila na dvě poločety25):
|baterie | 1. četa | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna26) | | ::: | ::: | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna27) | | ::: | 2. četa | | 2 děla, 2 hlomozny28) | | ::: | 3. četa | | 2 děla, 2 hlomozny29) |
| Regiments-ersatzabtlg. | 4 Geschütze, 2 Materialwagen | 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner | === Výzbroj === http://en.wikipedia.org/wiki/Category:World_War_I_artillery_of_Austria-Hungary

== 9 cm Feldkanone M 75/96 == == 8 cm Feldkanone M 05/08 == 8 cm Feldkanone M 99
8 cm Feldkanone M 05
http://pavel70slama.blog.cz/1402/3
http://www.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz/clanky/lehka-polni-dela/8-cm--polni-kanon-vz_5_8.html

10 cm Feldhaubitze M 99
10 cm Feldhaubitze M14
15 cm schwere Feldhaubitze M 94

7 cm Gebirgsgeschütz M 99
10 cm Gebirgshaubitze M 99
10 cm Gebirgshaubitze M 08 ==== Pevnostní dělostřelectvo ==== ===== Jezdectvo v r. 1914 ===== ===== Porovnání s ostatními armádami ===== Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600–1000 kusům.30)

1)
U bosensko-hercegovinských jednotek sloužil za Velké války Ludvík Krejčí, v roce 1938 Hlavní velitel československé branné moci.
2)
V rámci zalitevské zeměbrany, tj. honvédu existovaly 4 pluky chorvatské domobrany (Kraljevsko Hrvatsko Domobranstvo). Ty tvořily 42. zeměbraneckou pěší divizi.
3)
Vojenské dějiny Československa, II. díl, Naše vojsko, Praha 1986
4)
Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-19174
5)
Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 … takže to zas taková vyjímka nebyla.
6)
Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr a II./28. k 18IBr… zkontrolovat, doplnit
7)
zpracováno dle: Pod císařským praporem, Praha 2003, ISBN 80-902745-5-2
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/
8)
to je věčný problém překladu — jak to přeložit — poddůstojnická hodnost nad cuksfírou…
9)
Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbraně v habsburské monarchii, ISBN 80-902043-4-1
11)
popř. 5. batrrií - oznčeno
13)
der Mann
14)
das Pferd/die Pferde
15) , 19)
4-Spänner
16)
das Geschütz/die Geschütze
17) , 26) , 27) , 28) , 29)
Munitionswagen
18)
2-Spänner
20)
6-Spänner
22)
Byly to pluky č. 2, 4, 7, 23, 26, 28, 32 a 40.
24)
der Zug/die Züge
25)
der Halbzug/die Halbzüge
30)
Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915–1917, str. 21
ru_armada_v_r_1914.1449176893.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:42 (external edit)