User Tools

Site Tools


ru_armada_v_r_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ru_armada_v_r_1914 [2018/05/08 19:53]
ru_armada_v_r_1914 [2019/06/22 15:10]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 +====== Rakousko-uherská branná moc v r. 1914 ======
 +FIXME \\
 +Rakousko-uherská branná moc (Bewaffneten Macht) se v r. 1914 dělila na tyto části:
 +  * společná armáda (Gemeinsamen Armee)
 +  * předlitavská zeměbrana (kaiserlich-königliche Landwehr)
 +  * uherská zeměbrana (Király Honvédség/​königlich ungarische Landwehr)
 +  * námořnictvo (k.u.k. Kriegsmarine)
 +\\ 
 +\\ 
 +===== Pěchota v r. 1914 =====
 +V roce 1914 tvořilo základ pěchoty rakousko-uherské armády:
 +  * 102 pěších pluků společné armády,
 +  * 4 bosensko-hercegovinské pěší pluky((U bosensko-hercegovinských jednotek sloužil za Velké války [[ludvik_krejci|Ludvík Krejčí]], v roce 1938 Hlavní velitel československé branné moci.))
 +  * 4 [[TKJ|pluky tyrolských císařských myslivců]]
 +  * 37 předlitavských zeměbraneckých pluků a
 +  * 32 zalitavských zeměbraneckých pěších pluků((V rámci zalitevské zeměbrany, tj. honvédu existovaly 4 pluky [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Kraljevsko_Hrvatsko_Domobranstvo|chorvatské domobrany (Kraljevsko Hrvatsko Domobranstvo)]]. Ty tvořily 42. zeměbraneckou pěší divizi.)).
 +  * 3 [[LSch|pluky zemských střelců]].
  
 +Vedle pěších pluků existovaly i prapory polních myslivců.
 +==== Pěší pluky ====
 +Jak již bylo řečeno, na začátku Velké války měla rakousko-uherská armáda 102 pěších pluků. Každý pěší pluk měl určen [[jednotky_mapy|doplňovací obvod]], z jehož území byl doplňován. Z území Čech bylo doplňováno [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Cechy.php|16 pěších pluků]], z území Moravy a Slezska [[http://​velka.valka.cz/​jednotky-MoravaSlezsko.php|8 pluků]]. Z území Slovenska bylo (aspoň zčásti) doplňováno [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|8 řadových pěších pluků]], další [[http://​1914.valka.cz/​pages/​seznam_jednotek-Slovensko.php|dva řadové pěší pluky]] byly doplňovány z území pozdější Podkarpatské Rusi. Kromě toho bylo 10-15 procent vojáků slovenské národnosti u 6. pěšího pluku z Noveho Sadu v Srbsku (v současnosti v Srbsku).((Vojenské dějiny Československa,​ II. díl, Naše vojsko, Praha 1986))
 +=== Složení pěšího pluku (řadového,​ bosensko-hercegovinského,​ pluku tyrolských cís.myslivců) v r. 1914===
 +//​Zpracováno dle: Jiří Vorlíček: Historický vývoj organizace jednotlivých druhů zbraní rakousko-uherské armády 1648-1914.//​
 +\\ 
 +== mírová organizace ==
 +  * velitelství pluku
 +  * 4 polní prapory
 +  * 4 oddíly strojních pušek
 +  * náhradní prapor
 +  * augementační sklad
 +
 +== válečná organizace ==
 +  * velitelství pluku
 +  * 4 polní prapory
 +  * 4 oddíly strojních pušek
 +  * bojový trén
 +  * proviantní trén
 +  * náhradní prapor
 +
 +Kromě toho každý pluk při mobilizaci stavěl:
 +  * štábní rotu pro vyšší velitelství
 +  * 1 prapor s vlastním bojovým a proviantním trénem pro službu ve druhé linii
 +
 +{{:​inf1.jpg?​200|}}
 +
 +Pěší pluky do pole nastupovaly většinou se třemi prapory((Se čtyřmi prapory do pole nastupoval z Českých zemí, Slovenska a Podkarpatské rusi IR11, IR26, IR36, IR54, IR65, IR71, IR75 a IR88 ... takže to zas taková vyjímka nebyla.)), čtvrtý prapor byl přidělen k jiné jednotce - často k [[horske_brigady|horské brigádě]] ((Mimo horské brigády byl na začátku války přidělen IV./3. k 8.IBr, II./28. k 18IBr a I/99 - strážní služba v Hofburgu, jeho MGA u 7.IBrig jako zbytek pluku... zkontrolovat,​ doplnit)).
 +
 +V místě mírové posádky zůstal po odchodu pluku náhradní prapor, který měl za úkol cvičit povolané zálohy (které byly odvedeny [[politicka_sprava|doplňovacími úřady]]) a odesílat je v [[doplnovani_jednotek|pochodových praporech]] na frontu jako doplňky pluku.
 +
 +----
 +
 +Početní stav roty ((zpracováno dle: Pod císařským praporem, Praha 2003, ISBN 80-902745-5-2 \\ http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​)):​
 +^hodnost ​               ^normální mírový stav ^zvýšený mírový stav ((zvýšený mírový stav měly odloučené prapory v Bosně a Hercegovině))^
 +|hejtman ​               |1        |1|
 +|nadporučík -- poručík ​ |3        |3|
 +|podporučík -- praporčík|1 ​       |1|
 +|rotní trubač ​          ​|1 ​       |1|
 +|štábní šikovatel ​      ​|1 ​       |1|
 +|šikovatel ​             |1        |1|
 +|účetní poddůstojník ​   |1        |1|
 +|četař ​                 |3        |4|
 +|desátník ​              ​|6 ​       |8|
 +|svobodník ​             |6        |8|
 +|vojín ​                 |70       |91|
 +|rotní bubeník ​         |1        |1|
 +|důstojnický sluha      |4        |4|
 +|**celkem** ​            ​|**99** ​  ​|**125**|
 +|**celkem bojových** ​   |**86** ​  ​|**112**|
 +
 +
 +Přibližné početní válečné stavy jsou:
 +  * 4000 mužů pluk
 +  * 1000 prapor
 +  * 250 mužů rota
 +  * kulometný oddíl: 25 mužů. 22 koní, 32 kulomety Schwarzlose
 + 
 +
 +==== Prapory polních myslivců ====
 +
 +=== Složení Praporu polních myslivců č. 11 v r. 1914===
 +{{:​fjb11_1914.jpg?​200 |}}
 +__**Kriegsgleiderung des Bataillons bei Kreigsbeginn./​Válečné složení praporu na začátku války.**__\\
 +Baons-Kmdt./​Velitel praporu\\
 +Obstlt. Dr. Jur. Oswald Eccher ab Echo v. Marienberg\\
 +Adj. Oblt. Ernst Bertalotti/​Adjutant-pobočník npor. Ernst Bertalotti\\
 +Baonshornist ObJg. Brunnhuber/​Trubač Oberjäger Brunnhuber((to je věčný problém překladu --- jak to přeložit --- poddůstojnická hodnost nad cuksfírou...))\\
 +\\
 +Čtyři roty/​setniny (číslované průbžně) každá o síle cca 250 bodáků.\\
 +\\
 +Kulometný oddíl se dvěma kulomety a municí nesenými na koných, nebo mulách.\\
 +\\
 +Trén se dělil na dvě části - bojový a proviantní.\\
 +\\
 +==== Polní myslivci ====
 +
 +----
 +
 +===== Dělostřelectvo v r. 1914 =====
 +FIXME jak bylo dělostřelectvo zařazeno k divizím a sborům...
 +
 +[[http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​artmob.htm|The Austrian Field-Artillery in the summer of 1914]]
 +
 +==== Přehled dělostřelectva v r. 1914 ====
 +{{::​artillery_1914.jpg?​200|}}
 +==== Polní a horské dělostřelectvo ====
 +Na začátku války měla rakousko-uherská armáda:
 +  * 42 polních dělostřeleckých pluků,
 +  * 14 polních houfnicových pluků,
 +  * 11 horských dělostřeleckých pluků,
 +  * 8 jezdeckých dělostřeleckých divizionů a
 +  * 14 těžkých houfnicových divizionů.((http://​www.austro-hungarian-army.co.uk))
 +
 +K jednotlivým divizím bylo dělostřelectvo přiděleno takto:
 +
 +FKR = Feldkanonenregiment\\
 +FABr = Feldartilleriebrigade\\
 +ID\\
 +LID\\
 +HID\\
 +
 +^ Pluk ^ Posádka pluku ^ Brigáda ^ Divize ^ Velitelství divize ^ Přidělení záložních baterií((popř. 5. baterií - oznčeno)) ^ Poznámka ^
 +| FKR1 | Krakov | 12.FABr | 12.ID | Krakov | | |
 +| FKR2 | Olomouc | 46.FABr | 46.LID | Krakov | | |
 +| FKR3 | Krakov | 5.FABr | 5.ID | Olomouc | | |
 +| FKR4 | Vídeň | 13.FABr | 13.LID | Vídeň | | |
 +| FKR5 | Brno | 4.FABr | 4.ID | Brno | |
 +| FKR6 | Wiener Neustadt | 25.FABr | 25.ID | Vídeň | 112 LstIBrig (Pula) | |
 +| FKR7 | Lublaň | 22.FABr | 22.LID | Graz | | |
 +| FKR8 | Gorice | 28.FABr | 28.ID | Lublaň | | |
 +| FKR9 | Klagenfurt | 6.FABr | 6.ID | Graz | | |
 +| FKR10 | Budapešť | 31.FABr | 31.ID | Budapešť | | |
 +| FKR11 | Hajmáskér | 32.FABr | 32.ID | Budapešť | 102 LstIBrig (Segedýn) | |
 +| I./FKR12 | Budapest | 40.FABr | 40.HID | Budapešť | | |
 +| II./FKR12 | ::: | 41.FABr | 41.HID | Budapešť | | |
 +| FKR13 | Sopron | 37.FABr | 37.HID | Bratislava | 100 LstIBrig | |
 +| FKR14 | Bratislava | 14.FABr | 14.ID | Bratislava | | |
 +| FKR15 | Komárno | 33.FABr | 33.ID | Komárno | | | 
 +| FKR16 | Lučenec | 27.FABr | 27.ID | Košice | 101 LstIBrig (Budapešť)| |
 +| FKR17 | Miškolc | 15.FABr | 15.ID | Miškolc | | |
 +| FKR18 | Prešov | 39.FABr | 39.HID | Košice | 105 LstIBrig (Graz) | |
 +| FKR19 | Oradea | 17.FABr | 17.ID | Oradea | Kotor/​Cattaro,​ 5. baterie - Rayon Banat |  |
 +| I./FKR20 | Temesvár | 20.FABr | 20.HID | Oradea | 95 LstID | |
 +| II./FKR20 | :::​ | | | | | |
 +| FKR21 | Lugos, 1. Fehértemplom | 34.FABr | 34.ID | Temešvár | | |
 +| FKR22 | Plzeň | 19.FABr | 19.ID | Plzeň | | |
 +| FKR23 | Praha, 2. Elbekosteletz | 21.FABr | 21.LID | Praha | | |
 +| FKR24 | Č. Budějovice | 9.FABr | 9.ID | Praha | | |
 +| FKR25 | Josefov | 10.FABr | 10.ID | Josefov | | |
 +| FKR26 | Terezín, 1. Bilin | 26.FABr | 26.LID | Litoměřice | | |
 +| FKR27 | Hradec Králové | 29.FABr | | | 36 LstIBrig (Litoměřice) | |
 +| FKR28 | Přemyšl | 45.FABr | 45.LID | Přemyšl | |
 +| FKR29 | Jaroslav | 2.FABr | 2.ID | Jaroslav | 106 LstID | |
 +| FKR30 | Přemyšl | 24.FABr | 24.ID | Přemyšl | 111 LstIBrig | |
 +| FKR31 | Stanislav | 43.FABr | 43.LID | Černovice | 35 LstIBrig (Černovice) | |
 +| FKR32 | Lvov | 30.FABr | 30.ID | Lvov | 93 LstIBrig | |
 +| FKR33 | Stanislav, 2.Černovice | 11.FABr | 11.ID | Lvov | 97 LstIBrig (Košice) | |
 +| FKR34 | Brassó | 38.FABr | 38.HID | Klausenburg | 107 LstIBrig | |
 +| FKR35 | Kolosvár | 35.FABr | 35.ID | Klausenburg | 40 LstIBrig (Brno) | |
 +| FKR36 | Nagyszeben | 16.FABr | 16.ID | Hermannstadt | 103 LstIBrig (Klausenburg) | |
 +| FKR37 | Agram | 42.FABr | 42.HID | Agram | 5. baterie podřízena XV. sboru |  |
 +| FKR38 | Esseg | 7.FABr | | | 104 LstIBrig (Agram) | |
 +| FKR39 | Warasdin | 36.FABr | 36.ID | Agram | 109 LstIBrig (Budapešť) | |
 +| FKR40 | Linz, 1. Wels | 44.FABr | 44.LID | Insbruk | | |
 +| FKR41 | Salzburg | 8.FABr | 8.ID | Bozen | 108 LstIBrig (Innsbruck) | |
 +| FKR42 | Steyr | 3.FABr | 3.ID | Linec | 1 LstIBrig (Vídeň)| |
 +
 +==== Složení ====
 +=== Polní dělostřelecké pluky ===
 +Válečná organizace polního dělostřeleckého pluku měla dvě varianty((http://​www.austro-hungarian-army.co.uk/​.)).
 +Většina - 34 pluků - měla 5 baterií:
 +\\
 +| Velitelství pluku  |            | | 50 mužů((der Mann)), 30 koní ((das Pferd/die Pferde)), 2  čtyřspřežní vozy ((4-Spänner)) |
 +| I. divizion ​       | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 |6 děl((das Geschütz/​die Geschütze)),​ 6 hlomozen((Munitionswagen)),​ 180 mužů, 140 koní, 4 dvouspřežní vozy ((2-Spänner)),​ 1  čtyřspřežní vůz ((4-Spänner)),​ 14 šestispřežních vozů ((6-Spänner)). ((http://​www.weltkriege.at/​)) |
 +| :::                | 2. baterie | 6x 8cm M5/8   | dtto |
 +| II. divizion ​      | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +| :::                | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +| :::                | 5. baterie | 6x 9cm M75/99 | dtto |
 +Poznámka: Počty v tabulce - http://​www.weltkriege.at/​.
 +\\
 +Při mobilizaci stavěly pluky 6, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 29 – 36, 38, 39, 41 a 42 navíc ještě záložní baterii.
 +\\
 +8 pluků mělo pouze 4 baterie((Byly to pluky č. 2, 4, 7, 23, 26, 28, 32 a 40.)):
 +\\
 +| Velitelství pluku  |            | |
 +| I. divizion ​       | 1. baterie | 6x 8cm M5/8 |
 +| :::                | 2. baterie | 6x 8cm M5/8 |
 +| II. divizion ​      | 3. baterie | 6x 9cm M75/99 |
 +| :::                | 4. baterie | 6x 9cm M75/99 |
 +\\
 +celkem: 24 Geschütze, 24 Munitionswagen ​ 940 Mann, 740 Pferde, 20 2-Spänner, 7 4-Spänner, 70 6-Spänner ((http://​www.weltkriege.at/​))
 +\\
 +Každá baterie se skládala ze 3 čet((der Zug/die Züge)) po 2 dělech a dvou hlomoznách. Četa se pak dělila na dvě poločety((der Halbzug/die Halbzüge)):​
 +\\
 +|baterie | 1. četa | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna((Munitionswagen)) ​ |  ​
 +| ::: | ::: | poločeta | 1 dělo, 1 hlomozna((Munitionswagen)) ​ |
 +| ::: | 2. četa | | 2 děla, 2 hlomozny((Munitionswagen)) |
 +| ::: | 3. četa | | 2 děla, 2 hlomozny((Munitionswagen)) |
 +\\
 +| Regiments-ersatzabtlg. | 4 Geschütze, 2 Materialwagen | 50 Mann, 40 Pferde, 1 2-Spänner, 2 4-Spänner, 4 3-Spänner |
 +
 +==== Pevnostní dělostřelectvo ====
 +===== Jezdectvo v r. 1914 =====
 +V roce 1914 bylo řadové jezdectvo ((jezdectvo společné armády)) tvořeno:
 +  * 15 dragounskými pluky
 +  * 16 husarskými pluky
 +  * 11 hulánskými pluky
 +
 +Zeměbranecké jezdectvo předlitavské bylo tvořeno:
 +  * 6 zem. hulánskými pluky
 +  * 1 jezdeckým tyrolským střeleckým divizionem
 +  * 1 jezdeckým dalmatským střeleckým divizionem
 +
 +Uherské zeměbranecké jezdectvo bylo tvořeno 10 uherskými zem. husarskými pluky.
 +===== Porovnání s ostatními armádami =====
 +
 +Rakousko-uherská divize měla na počátku války oproti ruské o 14 kulometů a 4 prapory méně, oproti ruským 58 měla jen 44 děl a dotaci munice na jedno dělo necelých 600 kusů, oproti ruským 600--1000 kusům.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917, str. 21))
ru_armada_v_r_1914.txt · Last modified: 2019/09/22 18:32 by signumbelli1914