User Tools

Site Tools


rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2014/04/07 19:54]
signumbelli1914
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 8: Line 8:
   * 1. armáda, soustředěná při ruských hranicích podél Sanu východně od jeho soutoku s Vislou, čelem na sever až severovýchod, směr postupu zhruba na Lublin   * 1. armáda, soustředěná při ruských hranicích podél Sanu východně od jeho soutoku s Vislou, čelem na sever až severovýchod, směr postupu zhruba na Lublin
   * 4. armáda, soustředěná na východ od ní, směr postupu zhruba na Chelm   * 4. armáda, soustředěná na východ od ní, směr postupu zhruba na Chelm
-  * 3. armáda, soustředěná dále na východ v okolí Lvova, který měla v případě útoku silnějších ruských sil před dokončením rakouské mobilizace vyklidit (k čemu nedošlo), připravující se rovněž postupovat napravo od 4. armády+  * 3. armáda, soustředěná dále na východ v okolí Lvova, který měla v případě útoku silnějších ruských sil před dokončením rakouské mobilizace vyklidit (k čemu nedošlo), připravující se rovněž postupovat severovýchodním směrem napravo od 4. armády
   * Armádní skupina Kövess, kryjící pravé křídlo rakouské sestavy na linii zhruba mezi Lvovem a Černovicemi, s úkolem bránit případnému ruskému postupu do týlu rakouských armád, dokud ze srbského bojiště nedorazí 2. armáda, které bude podřízena   * Armádní skupina Kövess, kryjící pravé křídlo rakouské sestavy na linii zhruba mezi Lvovem a Černovicemi, s úkolem bránit případnému ruskému postupu do týlu rakouských armád, dokud ze srbského bojiště nedorazí 2. armáda, které bude podřízena
rozestaveni_rakousko-uherske_armady_proti_rusku_v_srpnu_1914.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)