User Tools

Site Tools


reorganizace_pluku_1918

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

reorganizace_pluku_1918 [2018/05/08 19:53]
reorganizace_pluku_1918 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Reorganizace pěších pluků (1918) ======
 +Na přelomu let 1917 a 1918 byl počet praporů u pěších pluků společné armády snížen na 3 a z existujících praporů bylo sestaveno 38 nových pluků (s čísly 103-139). Nové pluky, které obsahovaly aspoň jeden prapor z bývalých pluků doplňovaných z Českých zemí a Slovenska (vč. Podkarpatské Rusi):
  
 +== Čechy ==
 +- IR 111 (IV/11, III/88, III/35)\\
 +- IR 118 (III/18, I/21, I/98)\\
 +- IR 121 (III/94, IV/94, III/74)\\
 +- IR 136 (III/75, IV/75, I/102)\\
 +- IR 137 (II/92, IV/92, IV/42)\\
 +
 +== Morava ==
 +- IR 108 (III/8, IV/81, I/99)\\
 +- IR 119 (IV/54, IV/3, I/93)\\
 +- IR 120 (I/100, II/100, I/1)\\
 +
 +== Slovensko (vč. Podkarpatské Rusi) ==
 +- IR 103 (III/85)\\
 +- IR 112 (III/71, V/71, II/72)\\
 +- IR 125 (IV/25, IV/67)\\
 +- IR 134 (III/65, IV/65, II/34)\\
 +\\
 +(zdroj: Rakouská armáda v první světové válce - Osprey)