User Tools

Site Tools


reorganizace_pluku_1918

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
reorganizace_pluku_1918 [2017/03/09 19:47]
signumbelli1914 vytvořeno
reorganizace_pluku_1918 [2021/01/30 23:45] (current)
signumbelli1914
Line 2: Line 2:
 Na přelomu let 1917 a 1918 byl počet praporů u pěších pluků společné armády snížen na 3 a z existujících praporů bylo sestaveno 38 nových pluků (s čísly 103-139). Nové pluky, které obsahovaly aspoň jeden prapor z bývalých pluků doplňovaných z Českých zemí a Slovenska (vč. Podkarpatské Rusi): Na přelomu let 1917 a 1918 byl počet praporů u pěších pluků společné armády snížen na 3 a z existujících praporů bylo sestaveno 38 nových pluků (s čísly 103-139). Nové pluky, které obsahovaly aspoň jeden prapor z bývalých pluků doplňovaných z Českých zemí a Slovenska (vč. Podkarpatské Rusi):
  
-Čechy: +== Čechy == 
-- IR 111 (IV/11, III/88, III/35) +[[bojova_cesta_ir_111|IR 111]] (IV/11, III/88, III/35)\\ 
-- IR 118 (III/18, I/21, I/98) +[[bojova_cesta_ir_118|IR 118]] (III/18, I/21, I/98)\\ 
-- IR 121 (III/94, IV/94, III/74) +[[bojova_cesta_ir_121|IR 121]] (III/94, IV/94, III/74)\\ 
-- IR 136 (III/75, IV/75, I/102) +[[bojova_cesta_ir_136|IR 136]] (III/75, IV/75, I/102)\\ 
-- IR 137 (II/92, IV/92, IV/42)+[[bojova_cesta_ir_137|IR 137]] (II/92, IV/92, IV/42)\\
  
-Morava: +== Morava == 
-- IR 108 (III(?)/8, IV/81, I/99) +[[bojova_cesta_ir_108|IR 108]] (III/8, IV/81, I/99)\\ 
-- IR 119 (IV/54, IV/3, I/93) +[[bojova_cesta_ir_119|IR 119]] (IV/54, IV/3, I/93)\\ 
-- IR 120 (I/100, II/100, I/1)+[[bojova_cesta_ir_120|IR 120]] (I/100, II/100, I/1)\\
  
-Slovensko (vč. Podkarpatské Rusi): +== Slovensko (vč. Podkarpatské Rusi) == 
-- IR 103 (III/85) +[[bojova_cesta_ir_103|IR 103]] (III/85)\\ 
-- IR 112 (III/71, V/71, II/72) +[[bojova_cesta_ir_112|IR 112]] (III/71, V/71, II/72)\\ 
-- IR 125 (III/25 nebo IV/25, IV/67) +[[bojova_cesta_ir_125|IR 125]] (IV/25, IV/67)\\ 
-- IR 134 (III/65, IV/65, II/34) +[[bojova_cesta_ir_134|IR 134]] (III/65, IV/65, II/34)\\ 
- +\\ 
-(zdroj: Rakouská armáda - Osprey)+(zdroj: Rakouská armáda v první světové válce - Osprey)
reorganizace_pluku_1918.1489085227.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:41 (external edit)