User Tools

Site Tools


reorganizace_pluku_1918

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

reorganizace_pluku_1918 [2017/03/10 21:02]
signumbelli1914
reorganizace_pluku_1918 [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-===== Reorganizace pěších pluků (1918) ====== 
-Na přelomu let 1917 a 1918 byl počet praporů u pěších pluků společné armády snížen na 3 a z existujících praporů bylo sestaveno 38 nových pluků (s čísly 103-139). Nové pluky, které obsahovaly aspoň jeden prapor z bývalých pluků doplňovaných z Českých zemí a Slovenska (vč. Podkarpatské Rusi): 
  
-== Čechy == 
-- IR 111 (IV/11, III/88, III/35)\\ 
-- IR 118 (III/18, I/21, I/98)\\ 
-- IR 121 (III/94, IV/94, III/74)\\ 
-- IR 136 (III/75, IV/75, I/102)\\ 
-- IR 137 (II/92, IV/92, IV/42)\\ 
- 
-== Morava == 
-- IR 108 (III(?)/8, IV/81, I/99)\\ 
-- IR 119 (IV/54, IV/3, I/93)\\ 
-- IR 120 (I/100, II/100, I/1)\\ 
- 
-== Slovensko (vč. Podkarpatské Rusi) == 
-- IR 103 (III/85)\\ 
-- IR 112 (III/71, V/71, II/72)\\ 
-- IR 125 (IV/25, IV/67)\\ 
-- IR 134 (III/65, IV/65, II/34)\\ 
-\\ 
-(zdroj: Rakouská armáda v první světové válce - Osprey) 
reorganizace_pluku_1918.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)