User Tools

Site Tools


Sidebar

Menu

Vojenská služba v RU armádě

Rakousko-uherská armáda

Státní správa

1914-1918

RU armáda na frontách Velké války

Jednotky RU armády

Češi a Slováci ve spojeneckých armádách

Výzbroj a výstroj

Mapy

Statistika

Statistické údaje - České země a Slovensko

Statistické údaje - celkové

Prameny

Prameny

Odkazy

Osobnosti

Vojenské pokrmy

Námořnictvo

rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu

This is an old revision of the document!


Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu

Původní rozestavení rakouských sil bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny; ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem):

6. armáda:

  • XVI. sbor - 47 ID, 18 ID
  • XV. sbor - 1 ID, 48 ID
  • záloha - 40 HID

(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád)

5. armáda:

  • XIII. sbor - 42 HID, 36 ID, 1/2 7 ID
  • VIII. sbor - 21 LID, 9 ID

Přímo podřízená vrchnímu velení balkánských sil:

  • 1/2 7 ID (na severní srbské hranici u Bělehradu)

2. armáda:

  • IX. sbor - 29 ID
  • IV. sbor - 31 ID, 32 ID
  • VII. sbor - 17 ID, 34 ID
  • záloha - 23 HID (pův VII. sbor)
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu.1396178464.txt.gz · Last modified: 2019/06/22 14:41 (external edit)