User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2014/03/30 13:21]
signumbelli1914
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu ====== 
  
-[[rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem|Původní rozestavení rakouských sil]] bylo rozhodnutím ze 4.8. upraveno především přidáním celého VIII. sboru (krom toho byla ponechána 6. armádě i 40. honvédská divize a z podřízenosti 2. armádě vyjmuta 7. divize). Sestava od jihu k severu tedy vypadala takto (jednotky, které byly určeny k permanentnímu nasazení na Balkáně, jsou zvýrazněny;​ ostatní měly od 18. srpna zahájit transport na ruské bojiště a mohly být velením na balkánské frontě používány pouze k místním operacím před tímto datem): 
- 
-**6. armáda**: 
-  * **XVI. sbor - 47 ID, 18 ID** 
-  * **XV. sbor - 1 ID, 48 ID** 
-  * **záloha - 40 HID** 
-(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád) 
- 
-**5. armáda**: 
-  * **XIII. sbor - 42 HID, 36 ID, 1/2 7 ID** 
-  * **VIII. sbor - 21 LID, 9 ID** 
- 
-**Přímo podřízená vrchnímu velení balkánských sil**: 
-  * **1/2 7 ID** (na severní srbské hranici u Bělehradu) 
- 
-2. armáda: 
-  * IX. sbor - 29 ID 
-  * IV. sbor - 31 ID, 32 ID 
-  * VII. sbor -  17 ID, 34 ID 
-  * záloha - 23 HID (pův VII. sbor) 
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)