User Tools

Site Tools


rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem [2018/05/08 19:53]
rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Rakouské síly na počátku války se Srbskem ======
 +(OULK - [[http://www.comroestudios.com/StanHanna/Vol1/FullSize/Leaflet006.jpg|příloha 6]])
  
 +Rakouská armáda začala proti Srbsku nastupovat podle plánu B, tedy v silnější sestavě a s ofenzivními záměry, nicméně během několika dní po zahájení částečné mobilizace se ukázalo, že do války vstoupí i Rusko a je tudíž potřeba přejít na plán R, který předpokládal na srbském bojišti pouze defenzivní operace. Nejvyšší velení však rozhodlo, že většina rakouských jednotek určených v případě částečné mobilizace proti Srbsku a v případě mobilizace všeobecné proti Rusku bude skutečně nejdříve převezena do Srbska, a teprve odtud následně na ruskou frontu. Výsledkem bylo to, že rakouská armáda do války proti Srbsku nastupovala v sestavě, která byla kombinací plánovaných sestav ofenzivní a defenzivní, přičemž měla blíže k oné ofenzivní
 +
 +Rakouská sestava od jihu k severu (jednotky, které byly součástí Minimalgruppe Balkan a měly tudíž zůstat na balkánském bojišti i po všeobecné mobilizaci, jsou zvýrazněny; ostatní měly po dokončení první fáze mobilizace odjet na ruské bojiště):
 +
 +**6. armáda**:
 +  * **XVI. sbor - 47 ID, 18 ID**
 +  * **XV. sbor - 1 ID, 48 ID**
 +  * záloha - 40 HID (pův IV. sbor)
 +(pozn.: armáda se skládala prakticky z horských brigád)
 +
 +**5. armáda**:
 +  * **XIII. sbor - 42 HID, 36 ID**
 +  * VIII. sbor - 21 LID, 9 ID
 +
 +2. armáda:
 +  * IX. sbor - 29 ID
 +  * IV. sbor - 31 ID, 32 ID
 +  * VII. sbor - 1/2 **7 ID** (pův. XIII. sbor), 17 ID, 34 ID
 +  * záloha - 23 HID (pův VII. sbor); 1/2 **7 ID** (pův. XIII. sbor) (v petrovaradínské pevnosti)
 +
 +Jednotky, které podle plánu B měly být nasazeny proti Srbsku a v sestavě chybí:
 +  * **20 HID** (VII. sbor) - při mobilizaci bylo její určení změněno a byla odeslána na ruské bojiště
 +  * 19 ID (VIII. sbor) - po mobilizaci odeslána rovnou na ruskou frontu, kde tvoří jádro nově postaveného XVII. sboru
 +  * 26 LID (IX. sbor) - po mobilizaci odeslána rovnou na ruskou frontu
 +
 +Po několikadenním váhání a několika změnách záměru bylo 4. srpna definitivně rozhodnuto, že na balkánském bojišti budou ponechány silnější jednotky, než bylo původně plánováno - [[rakouske_sily_na_pocatku_valky_se_srbskem_po_zmene_planu|Rakouské síly na počátku války se Srbskem po změně plánu]]