User Tools

Site Tools


prekladani_nahradnich_teles_z_cech

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2018/05/15 13:34]
signumbelli1914
prekladani_nahradnich_teles_z_cech [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-====== Překládání náhradních těles jednotek z Čech ====== 
  
-Náhradní tělesa pěších pluků z Čech (nikoliv však z Moravy!((výjimkou jsou brněnské IR 8 a LIR 14))) byla na počátku roku 1915 postupně přeložena do národnostně cizího prostředí. Velmi často do Maďarska, případně do různých jinonárodních oblastí: 
- 
-^Jednotka^Datum přeložení^Místo nové posádky^ 
-^LIR 8|  20.10.1914| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Salzburg|Salzburg]]| 
-^IR 28|  4.2.1915| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Szeged|Szeged]]| 
-^LIR 28|  (před 1.3.1915)| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Linec|Linec]]| 
-^IR 18|  ?​.3.1915| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Česká_Lípa|Česká Lípa]]| 
-^IR 8|  ?​.3.1915| ​ [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Sibiu|Hermannstadt]]| 
-^IR 21|  (před 8.5.1915)| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Eger|Jager]]| 
-^LIR 7|  ?​.5.1915| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Rumburk|Rumburk]]| 
-^IR 35|  14.6.1915| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r|Székesfehérvár]]| 
-^IR 36|  (těsně před rozpuštěním)| ​ [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Debrec%C3%ADn|Debrecín]]| 
-^LIR 10|  7/​1915| ​ Watens a Volders((Vzpomínky Františka Hlubučka, http://​hlubucek.net/​lit/​valka.pdf))| 
-^IR 11|  ?|  Békesgyula| 
-^IR 42|  ?|  ?| 
-^IR 73|  ?|  ?| 
-^IR 74|  ?|  Kadaň| 
-^IR 75|  ?|  Debrecín| 
-^IR 88|  ?|  ?| 
-^IR 91|  ?|  [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Bruckneudorf|Királyhida]]| 
-^IR 92|  ?|  ?| 
-^IR 94|  ?|  [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Kecskem%C3%A9t|Kecskemét]]| 
-^IR 98|  ?|  [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Kaposv%C3%A1r|Kaposvár]]| 
-^IR 102|  ?|  [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​B%C3%A9k%C3%A9scsaba|Békéscsaba]]| 
-^LIR 6|  ?|  ?| 
-^LIR 9|  ?|  ?| 
-^LIR 11|  ?|  [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Sopron|Sopron]]| 
-^LIR 12|  ?|  ?| 
-^LIR 14|  ?|  Hall| 
-^LIR 29|  ?|  ?| 
-^LIR 30|  ?|  [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Pre%C5%A1ov|Prešov]]| 
prekladani_nahradnich_teles_z_cech.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)