User Tools

Site Tools


prameny3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prameny3 [2018/05/08 19:53]
prameny3 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Krásná literatura ======
  
 +===== Čeští autoři =====
 +
 +  * Hašek, Jaroslav: Dobrý voják Švejk v zajetí. Kyjev: Slovanské nakladatelství, 1917
 +  * Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Praha: Sauer, 1921--1923, 256 s.
 +  * Kaiser, Alois Ladislav: Voják statečný: Fragment posledního náporu třistaleté armády. Praha: V. Petr, 1930, 205 s.
 +  * Kaiser, Alois Ladislav: Železný bič: příběh z tratoliště sočské fronty. Praha: A. Čížek, 1931, 229 s.
 +  * Kaiser, Alois Ladislav: Od Piavy ke Komárnu: o demarkační čáru. Praha: L. Mazáč, 1931, 253 s.
 +  * Morávek, Jan: Špatný voják. Praha: Sfinx - Bohumil Janda, 1930, 242 s.
 +  * Poláček, Karel: Hrdinové táhnou do boje: Román. Brno: Lidové noviny, 1936, 347 s.
 +  * Poláček, Karel: Podzemní město: Román. Brno: Lidové noviny, 1937
 +  * Poláček, Karel: Vyprodáno: Román. Brno: Lidové noviny, 1939
 +  * Šrámek, Fráňa: Žasnoucí voják. Československý spisovatel, 1955, 214 s.
 +  * Vančura, Vladislav: Pole orná a válečná. Praha, 1925.
 +===== Zahraniční autoři =====
 +
 +  * [[http://cs.wikipedia.org/wiki/Na_z%C3%A1padn%C3%AD_front%C4%9B_klid|Na západní frontě klid]]