User Tools

Site Tools


prameny1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prameny1 [2018/05/08 19:53]
prameny1 [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Knihy o první světové válce (historiografie)===== 
 +Česky psané, nebo do češtiny přeložené knihy o první světové válce: 
 +\\ 
 +  - Ferguson Niall: Nešťastná válka. Dokořán 2003, ISBN: 80-86569-56-X,​ EAN: 9788086569567,​ počet stran: 488 
 +  - Fic Victor Miroslav: Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918, I. díl. Academia 2006, ISBN: 80-200-1405-5,​ EAN: 9788020014054,​ počet stran: 344 
 +  - Fučík Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka I. světové války, Mladá fronta 2006, ISBN: 80-204-1376-6,​ EAN: 9788020413765,​ počet stran: 472 
 +  - Fučík Josef: Piava 1918. Havran 2013, ISBN: 978-80-87341-13-1,​ EAN: 9788087341131,​ počet stran: 304 
 +  - Fučík Josef: Soča (Isonzo) 1917. Paseka 1999, ISBN 80-7185-255-4 
 +  - Gilbert Martin: První světová válka. Úplná historie. BB art 2004, ISBN: 80-7341-563-1,​ EAN: 9788073415631,​ počet stran: 760 
 +  - Holý, Kamil. Tažení v Haliči a v Polsku r. 1914: Vylíčení událostí na ruském válčišti v prvním roce světové války, se zvláštním zřetelem na účast býv. rakousko-uherských vojsk. Praha: Vojenský archiv RČS, 1928, 78 s. 
 +  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha I. 1911–1914. 1932, počet stran: 412 
 +  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha II. 1915, 1932. počet stran: 356 
 +  - Churchill Winston S.: Světová krise 1911–1918. Kniha III. 1916–1918. 1932, počet stran: 448 
 +  - Keegan John: První světová válka. ISBN: 80-7306-062-0 
 +  - Liddell-Hart Basil Henry: Historie první světové války. Jota 2001, ISBN 807217164X, 9788072171644,​ počet stran: 503 
 +  - Melichar, František: Boj o Drinu v září a říjnu r. 1914. Vojenský ustav vědecký, Praha 1937 
 +  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 1. díl. Libri 2012, EAN: EK168737 
 +  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 2. díl. Libri 2012, EAN: EK168738 
 +  - Nedorost Libor: Češi v 1. světové válce, 3. díl. Libri 2012, EAN: EK168739 
 +  - Novozámský Josef: Počáteční operace světové války. Praha 1929 
 +  - Šedivý Ivan: Češi, české země a velká válka. ​ NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN: 80-7106-274-X,​ EAN: 9788071062745,​ počet stran: 492 
 +  - Tuchmanová Barbara: Srpnové výstřely. Začátek první světové války, Mladá fronta 2001, ISBN: 80-204-0870-3,​ EAN: 9788020408709,​ počet stran: 480 
 +  - Vričan Jozef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadtranu. 2009, ISBN: 978-80-254-3535-9,​ EAN: 9788025435359,​ počet stran: 439 
 +  - Zahradníček,​ Tomáš. Jak vyhrát cizí válku: Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 250 s. ISBN 80-85866-65-x. 
 +\\ 
 +Životopisy:​ 
 +  - Bystrov Vladimír: Osud generála. Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského. Academia 2007, ISBN 978-80-200-1535-8 \\ [[http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=003208179&​local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] 
 +  - Fučík Josef: Generál Podhajský. Paseka 2009, ISBN: 978-80-7185-962-8,​ EAN: 9788071859628,​ počet stran: 320 
 +\\ 
 +Cizojazyčná literatura:​ 
 +\\ 
 +  - Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. 
 +    * Das Kriegsjahr 1915. teil 1, Vom Ausklang der Schlacht bei Limanowa-Łapanów bis zur Einahme vo Brest-Litowsk \\ [[http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=002622391&​local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] 
 +  - Стратегический очерк войны 1914-1918 гг.   
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 1: период от объявления войны до начала сентября 1914 года. [[http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=001844632&​local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 2: период с 1 (14) сентября по 15 (28) ноября 1914 года. 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 3: период с 12 (25) ноября 1914 г. по 15 (28) марта 1915 г. [[http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=005009131&​local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 4 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 5: период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 6: период от прорыва юго-западного фронта в мае 1916 г. до конца года 
 +    * Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть 7: кампания 1917 г. 
 +  - Korsun, Nikolaj Georgijevič:​ Balkánská fronta světové války 1914-1918. Voenizdat NKO SSSR 1939, [[http://​militera.lib.ru/​h/​korsun_ng4/​index.html|военная литература]] 
 +  - Zajončkovskij A. M.: Podgotovka Rossii k imperialističeskoj vojně. Gos. vojennoje izdat. 1926, \\ [[http://​aleph.nkp.cz/​F/?​func=direct&​doc_number=005006740&​local_base=SKC|záznam v Souborném katalogu ČR]] 
 +  - Zajončkovskij A. M.: Mirovaja vojna 1914-1918 gg., Moskva, Voenizdat 1938.