User Tools

Site Tools


prameny

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

prameny [2013/10/03 17:30]
83.240.125.97 [Písemné prameny]
prameny [2019/06/22 15:10]
Line 1: Line 1:
-======= O pramenech obecně ======= 
  
-Co je to historický pramen se můžeme dočíst například na [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Historick%C3%BD_pramen|wikipedii]]. 
- 
-Miroslav Hroch píše toto((Miroslav Hroch – Úvod do studia dějepisu, Státní pedagogické nakladatelství,​ Praha 1985)):​\\ ​ 
- 
-Z hlediska formálních znaků dále prameny členíme: 
-  - prameny tradované ústně 
-  - prameny nepsané 
-  - prameny písemné 
-===== Písemné prameny ===== 
-  - literární prameny (vyprávěcí) 
-    * historické prameny (anály, legendy, kroniky) 
-    * publicistika (noviny, časopisy) 
-    * odborná literatura 
-    * beletrie 
-  - prameny institucionální povahy 
-    * spisy 
-    * sdělovací prameny ​ 
-    * pamětní knihy  
-    * evidenční prameny ​ 
-    * normativní prameny ​ 
-    * listina 
-    * zemské desky  
-    * dvorské desky 
-    * gruntovnice (pozemková k.)  ​ 
-    * katastr 
-    * matriky 
-  - prameny osobní povahy. 
- 
- 
- 
- 
-Dělení pramenů není až tak důležité,​ důležitější (a všeobecně opomíjená) je problematika [[kritika pramenu|kritiky pramenů]]. 
- 
-FIXME 
-Co nejkompletnější bibliografii první světové války se snažíme vytvořit zde: xxx. 
-Tady na wiki by měl být stručný přehled těch nejdůležitějších pramenů. 
prameny.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)