User Tools

Site Tools


pomer_ztrat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pomer_ztrat [2018/05/08 19:53]
pomer_ztrat [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Poměr ztrát ======
 +Na počátku roku 1915 bylo 48 % důstojníků rakouské armády mrtvých nebo nezvěstných;​ u německé armády to bylo 16 %, u ruské 25 %.((Analyse des Stellungskriege am Isonzo 1915--1917))
 +
 +Celkový počet padlých za celou válku vychází na((OULK 7, str. 932 angl. verze)):
 +\\ USA: 1/2000 obyvatel
 +\\ Rusko: 1/107 obyvatel
 +\\ Itálie: 1/79 obyvatel
 +\\ Anglie: 1/66 obyvatel
 +\\ Rakousko-Uhersko:​ 1/50 obyvatel
 +\\ Německo: 1/35 obyvatel
 +\\ Francie: 1/28 obyvatel
 +\\ Srbsko: 1/11 obyvatel
 +
 +===== Západní fronta =====
 +^Událost^Francie^Německo^Velká Británie^Celkem^
 +^bitva u Verdunu ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))| ​ |  |  |  970\ 000|
 +^bitva na Sommě ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 582))| ​ 300\ 000|  550\ 000|  450\ 000|  1\ 300\ 000|
 +
 +===== Východní fronta =====
 +^Událost^Rakousko-Uhersko^Německo^Rusko^Celkem^
 +^boje na Volyni (1.-30.9.1915) ((OULK 3, str. 176 angl. verze))| ​ 15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných,​ 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných,​ z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých ((OULK 3, str. 176 angl. verze))((včetně německé Jižní armády a naopak bez těch pár jednotek u německých armád))| ​ |  |  |
 +^Začátek Brusilovovy ofenzivy| ​ 300\ 000, z nich většina zajatých((OULK 5, str. 130 angl. verze))| ​ |  |  |
 +^Brusilovova ofenziva (1.6.-31.8.1916)| 30\ 245 padlých, 153\ 613 raněných, 327\ 388 nezvěstných,​ z nich většina zajatých, 102\ 341 nemocných = celkem 613\ 587((OULK 5, str. 218 originálu))| ​ |  |  |
 +
 +===== Italská fronta =====
 +^Událost^Itálie^Rakousko-Uhersko^Německo^
 +^ofenziva v Tyrolsku 1916((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 591))| ​ |  5\ 000 padlých, 23\ 000 raněných| ​ 0|
 +^10. bitva na Soči ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 593))| ​ 160\ 000|  75\ 000|  0|
 +^Caporetto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 596))| ​ 10\ 000 padlých, 300\ 000 zajatých, 300\ 000 rozprášených| ​ 10\ 000 padlých, 45\ 000 raněných, 30\ 000 nezvěstných,​ 20\ 000 nemocných||
 +^Piava| ​ 6\ 000 padlých, 28\ 000 raněných, 52\ 000 nezvěstných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 84 830 ((OULK 7, str. ??? angl. verze))| ​ 12\ 000 padlých, 81\ 000 raněných, 26\ 000 nezvěstných,​ 25\ 000 nemocných((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 601)); 142 500((OULK 7, str. ??? angl. verze))| ​ 0|
 +^Vittorio Veneto ((Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 602))| ​ |  350\ 000 zajatých ((z nich 30\ 000 v zajetí zemřelo))| ​ 0|