User Tools

Site Tools


pocty_vojaku

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pocty_vojaku [2018/05/08 19:53]
pocty_vojaku [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Počty vojáků ======
 +
 +Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v absolutních číslech:
 +
 +| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^
 +^Rusko| ​ 175 100 000|  12\ 000\ 000|  1\ 700\ 000|  4\ 950\ 000|  2\ 500\ 000|
 +^Německo| ​ 65\ 000\ 000|  11\ 000\ 000|  1\ 774\ 000|  4\ 216\ 000|  1\ 153\ 000|
 +^Rakousko-Uhersko| ​ 51\ 500\ 000|  7\ 800\ 000|  1\ 200\ 000|  3\ 620\ 000|  2\ 200\ 000|
 +^Velká\ Británie((bez\ kolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46\ 089\ 000|  8\ 904\ 000|  908\ 000|  2\ 090\ 000|  192\ 000|
 +^Francie| ​ 41\ 630\ 000|  8\ 410\ 000|  1\ 358\ 000|  4\ 266\ 000|  537\ 000|
 +^Itálie| ​ 35\ 600\ 000|  5\ 616\ 000|  947\ 000|  600\ 000|  650\ 000|
 +^//​Celkem//​| ​ //414\ 919\ 000//​| ​ //53\ 730\ 000//​| ​ //7\ 887\ 000//​| ​ //19\ 742\ 000//​| ​ //7\ 232\ 000//|
 +
 +O trochu jiná čísla (která zřejmě přepočítávají nezvěstné do zabitých a zajatých) uvádí OULK 7, str. 977 angl. verze
 +
 +Počty mobilizovaných a ztráty jednotlivých velmocí v relativních číslech (procento mobilizovaných z celkového počtu obyvatelstva,​ procento zabitých a nezvěstných a zajatých z celkového počtu mobilizovaných):​
 +
 +| ^Obyvatel^Mobilizováno^Zabito^Zraněno^Nezvěstní\ a\ zajatí^
 +^Rusko| ​ 175\ 100\ 000|  6,​86%| ​ 14,​17%| ​ |  20,83%|
 +^Německo| ​ 65\ 000\ 000|  16,​92%| ​ 16,​13%| ​ |  10,48%|
 +^Rakousko-Uhersko| ​ 51\ 500\ 000|  15,​16%| ​ 15,​38%| ​ |  28,21%|
 +^Velká\ Británie((bez\ kolonií))\ \ \ \ \ \ \ |  46\ 089\ 000|  19,​32%| ​ 10,​20%| ​ |  2,16%|
 +^Francie| ​ 41\ 630\ 000|  20,​20%| ​ 16,​15%| ​ |  6,39%|
 +^Itálie| ​ 35\ 600\ 000|  15,​78%| ​ 16,​86%| ​ |  11,57%|
 +^//​Celkem//​| ​ //414\ 919\ 000//​| ​ //​12,​95%//​| ​ //​14,​68%//​| ​ |  //13,46%//|
 +
 +//Zdroje: Počty obyvatel - wikipedia.org,​ pro Velkou Británii - http://​homepage.ntlworld.com/​hitch/​gendocs/​pop.html;​ počty mobilizovaných a ztráty - http://​www.valka.cz/​clanek_1001.html.//​