User Tools

Site Tools


online_knihy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

online_knihy [2018/05/08 19:52]
online_knihy [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 + * [[http://​www.bka.gv.at/​Docs/​2009/​5/​26/​Diplomarbeiten%20und%20Dissertationen%20zur%20Militärgeschichte%20_05%2005%202009_.pdf|Doctoral and Diploma Theses on Military History, OeStA 05/2009]]
 +\\
  
 +
 +
 +==== B ====
 +
 +  * [[http://​dk.fdv.uni-lj.si/​dela/​Barle-Anze.PDF|Anže Barle: Topništvo avstro-ogrske na soški fronti, Lublaň 2006,  diplomová práce]] ((Rakousko-uherské dělostřelectvo na sočské frontě)) \\ {{::​barle-anze_topnistvo.pdf|}}
 +\\
 +
 +==== C ====
 +
 +  * [[http://​researcharchive.vuw.ac.nz/​xmlui/​bitstream/​handle/​10063/​2072/​thesis.pdf?​sequence=2|Coralie Clarkson: The Reality of Return: Exploring the Experiences of World War One Soldiers after their Return to New Zealand, Victoria University of Wellington
 +2011 ]] \\ {{::​clarkson.pdf|}}
 +\\
 +
 +==== CH ====
 +
 +  * [[https://​is.cuni.cz/​webapps/​zzp/​download/​120120975|Bc. Jiří Chmelenský:​ Od palisády k moderní československé dělostřelecké věži.Vývoj pevnostního materiálu Škodovými závody v 19. a 20. století, Chomutov 2013, diplomová práce ]] \\ 
 +\\
 +
 +==== N ====
 +
 +  * [[https://​otik.uk.zcu.cz/​bitstream/​handle/​11025/​12993/​DP_Katerina_Nova.pdf?​sequence=1|Kateřina Nová: Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě, Plzeň 2014]]
 +  * [[http://​mtdaportal.extra.hu/​books/​nemeth_karoly_a_14_honved_gyalogezred_tortenete_1.pdf|Karoly Németh: A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE (1)]]
 +  * [[http://​mtdaportal.extra.hu/​books/​nemeth_karoly_a_14_honved_gyalogezred_tortenete_2.pdf|Karoly Németh: A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE (2)]]
 +\\
 +==== O ====
 +
 +  * [[http://​www.dtic.mil/​dtic/​tr/​fulltext/​u2/​a462524.pdf|John O’Kane: The Perfect Sturm: Innovation and the Origins of Blitzkrieg in World War I, Naval Postgraduate School Monterey 2006]]
 +\\
 +
 +==== P ====
 +
 +  * [[http://​is.muni.cz/​th/​179781/​ff_b/​|Eliška Papcunová: Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917, Brno 2009,  diplomová práce]]
 +\\
 +
 +==== R ====
 +
 +  * [[http://​dk.fdv.uni-lj.si/​diplomska/​pdfs/​rozman-luzaic-barbara.pdf|Barbara Rozman Lužaič: Isonzo front: Visual coverage in Slovenian newspapers, 1915-1917, Lublaň 2009,  diplomová práce]]
 +\\
 +==== T ====
 +
 +  * [[http://​othes.univie.ac.at/​7525/​1/​2009-10-03_0506735.pdf|Wilfried Thanner: Analyse des Stellungskrieges am Isonzo von 1915-1917 Darstellung der Eskalation des Waffeneinsatzes an der Isonzofront am Beispiel einer Division, Vídeň 2009, dizertační práce]] \\ {{:​thanner.pdf|}}
 +\\
 +  * [[https://​is.cuni.cz/​webapps/​zzp/​detail/​68452/?​lang=en|Miriam Tůmová: Každodennost v zajateckých táborech Rakouska-Uherska za 1. světové války a jejich obraz v deníku Alessandra Pennasilica,​ Praha 2010, diplomová práce]]
 +\\
 +
 +
 +==== Rakouské jednotky ====
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=13835&​page=1&​viewmode=fullscreen | Das Standschützen-Bataillon Dornbirn im Weltkriege (1927)]]\\
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=13833&​page=1&​viewmode=fullscreen | 
 +Die Standschützen des Gerichtsbezirkes Feldkirch im Weltkrieg (1934)]]\\
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=14102&​page=1&​viewmode=fullscreen | 
 +Das k.u.k. 3. Regiment der Tiroler Kaiserjäger - im Weltkriege 1914-1918 (1926)]]\\
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=19205&​page=1&​viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 (Band 1) Vom Kriegsausbruch bis zum Frühjahr 1915 (1935)]]\\
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=19206&​page=1&​viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 (Band 2) Vom Frühjahr 1915 bis zum Kriegsende 1918 (1936)]]\\
 +[[http://​www.literature.at/​viewer.alo?​objid=23072&​page=1&​viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 - (Karten)]]\\
 +
 +[[http://​www.esercito.difesa.it/​storia/​grande-guerra/​Pagine/​LEsercito-Italiano-nella-Grande-Guerra-1915-18.aspx | Oficiální italské zprávy o válce]]