User Tools

Site Tools


online_knihy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

online_knihy [2018/05/08 19:52]
online_knihy [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 + * [[http://www.bka.gv.at/Docs/2009/5/26/Diplomarbeiten%20und%20Dissertationen%20zur%20Militärgeschichte%20_05%2005%202009_.pdf|Doctoral and Diploma Theses on Military History, OeStA 05/2009]]
 +\\
  
 +
 +
 +==== B ====
 +
 +  * [[http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Barle-Anze.PDF|Anže Barle: Topništvo avstro-ogrske na soški fronti, Lublaň 2006,  diplomová práce]] ((Rakousko-uherské dělostřelectvo na sočské frontě)) \\ {{::barle-anze_topnistvo.pdf|}}
 +\\
 +
 +==== C ====
 +
 +  * [[http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2072/thesis.pdf?sequence=2|Coralie Clarkson: The Reality of Return: Exploring the Experiences of World War One Soldiers after their Return to New Zealand, Victoria University of Wellington
 +2011 ]] \\ {{::clarkson.pdf|}}
 +\\
 +
 +==== CH ====
 +
 +  * [[https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120120975|Bc. Jiří Chmelenský: Od palisády k moderní československé dělostřelecké věži.Vývoj pevnostního materiálu Škodovými závody v 19. a 20. století, Chomutov 2013, diplomová práce ]] \\ 
 +\\
 +
 +==== N ====
 +
 +  * [[https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/12993/DP_Katerina_Nova.pdf?sequence=1|Kateřina Nová: Čeští vojáci za první světové války v rakousko-uherské armádě, Plzeň 2014]]
 +  * [[http://mtdaportal.extra.hu/books/nemeth_karoly_a_14_honved_gyalogezred_tortenete_1.pdf|Karoly Németh: A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE (1)]]
 +  * [[http://mtdaportal.extra.hu/books/nemeth_karoly_a_14_honved_gyalogezred_tortenete_2.pdf|Karoly Németh: A VOLT M. KIR. NYITRAI 14 HONVÉD GYALOGEZRED TÖRTÉNETE (2)]]
 +\\
 +==== O ====
 +
 +  * [[http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a462524.pdf|John O’Kane: The Perfect Sturm: Innovation and the Origins of Blitzkrieg in World War I, Naval Postgraduate School Monterey 2006]]
 +\\
 +
 +==== P ====
 +
 +  * [[http://is.muni.cz/th/179781/ff_b/|Eliška Papcunová: Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917, Brno 2009,  diplomová práce]]
 +\\
 +
 +==== R ====
 +
 +  * [[http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rozman-luzaic-barbara.pdf|Barbara Rozman Lužaič: Isonzo front: Visual coverage in Slovenian newspapers, 1915-1917, Lublaň 2009,  diplomová práce]]
 +\\
 +==== T ====
 +
 +  * [[http://othes.univie.ac.at/7525/1/2009-10-03_0506735.pdf|Wilfried Thanner: Analyse des Stellungskrieges am Isonzo von 1915-1917 Darstellung der Eskalation des Waffeneinsatzes an der Isonzofront am Beispiel einer Division, Vídeň 2009, dizertační práce]] \\ {{:thanner.pdf|}}
 +\\
 +  * [[https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/68452/?lang=en|Miriam Tůmová: Každodennost v zajateckých táborech Rakouska-Uherska za 1. světové války a jejich obraz v deníku Alessandra Pennasilica, Praha 2010, diplomová práce]]
 +\\
 +
 +
 +==== Rakouské jednotky ====
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=13835&page=1&viewmode=fullscreen | Das Standschützen-Bataillon Dornbirn im Weltkriege (1927)]]\\
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=13833&page=1&viewmode=fullscreen | 
 +Die Standschützen des Gerichtsbezirkes Feldkirch im Weltkrieg (1934)]]\\
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=14102&page=1&viewmode=fullscreen | 
 +Das k.u.k. 3. Regiment der Tiroler Kaiserjäger - im Weltkriege 1914-1918 (1926)]]\\
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=19205&page=1&viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 (Band 1) Vom Kriegsausbruch bis zum Frühjahr 1915 (1935)]]\\
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=19206&page=1&viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 (Band 2) Vom Frühjahr 1915 bis zum Kriegsende 1918 (1936)]]\\
 +[[http://www.literature.at/viewer.alo?objid=23072&page=1&viewmode=fullscreen | Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914-1918 - (Karten)]]\\
 +
 +[[http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra/Pagine/LEsercito-Italiano-nella-Grande-Guerra-1915-18.aspx | Oficiální italské zprávy o válce]]