User Tools

Site Tools


okresy_morava

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

okresy_morava [2019/06/22 15:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +Správní rozdělení Markrabství moravského a Vévodství slezského mezi roky 1896 - 1900.
 +Sken přílohy Ottova slovníku naučného z Wikimedia Commons.
  
 +
 +[[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Morava.1897.jpeg]]
okresy_morava.txt · Last modified: 2019/06/22 15:10 (external edit)